Σχέδια Βελτίωσης: Οι εντάξεις σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες εντάξεων των δικαιούχων ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 για τις νησιωτικές περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Σε ό,τι αφορά τη δράση 4.1.1 για το Νότιο Αιγαίο εντάσσονται 151 φυσικά και νομικά πρόσωπα με προϋπολογισμό 10.597.516 ευρώ. Στα Ιόνια Νησιά εντάσσονται 73 φυσικά και νομικά πρόσωπα με συνολικό προϋπολογισμό 2.577.302 ευρώ.

Με τις δύο περιφέρειες κλείνει ο κύκλος της ανάρτησης των πινάκων με εντάξεις. Πλέον αναμένεται και η παρέλευση της νέας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (12/6) που ισχύει για ορισμένες περιφέρειες την ώρα που οι επιτροπές των περιφερειών έχουν προχωρήσει αρκετά την εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόμενων αιτούμενων ενίσχυσης.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες εντάξεων φυσικών προσώπων στα Ιόνια Νησιά

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες εντάξεων συλλογικών σχημάτων στα Ιόνια Νησιά

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εντάξεων φυσικών προσώπων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 στο Νότιο Αιγαίο