Σχέδια Βελτίωσης: Παράθυρο για τους επιλαχόντες δίνει η αναβολή της ανάρτησης των λιστών

✱ Τις επόμενες ημέρες η πλήρης λειτουργία του συστήματος υποβολής αιτημάτων πληρωμής

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται μέσα στην εβδομάδα το σύστημα υποβολής αιτημάτων πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ για τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης, μετά την ενεργοποίησή του το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όπως πρώτη αποκάλυψε η «ΥΧ».

Το σύστημα ενεργοποιήθηκε μεν, αλλά, σύμφωνα με πηγή του ΥΠΑΑΤ, δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο περίπου μίας εβδομάδας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχε η «ΥΧ» με μελετητές την περασμένη Τρίτη, η πληροφορία περί ενεργοποίησης του συστήματος διασταυρώθηκε, καθώς πράγματι για τους εγκεκριμένους αιτούντες των δράσεων το σύστημα «άνοιγε», εν αντιθέσει με την περίπτωση των απορριφθέντων.

Όπως είναι γνωστό, οι δικαιούχοι των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» έχουν λάβει προσωπική ενημέρωση για την έγκρισή τους. Με δεδομένο ότι τα Σχέδια Βελτίωσης για άλλη μία φορά «κόλλησαν», προκαλώντας επιπλέον καθυστέρηση, άρχισαν οι υποβολές αιτημάτων προς τις τράπεζες, ώστε να εγκριθούν δάνεια, τα οποία θα αποσβεστούν άμεσα από την επιδότηση.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι περίπου 100 παραγωγοί έχουν συμφωνήσει με τραπεζικά ιδρύματα και έχουν εκχωρήσει την οικονομική τους ενίσχυση, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία των προκαταβολών. Είναι ενδεικτικό ότι για τη διαδικασία αυτή, της υποβολής αιτημάτων προκαταβολών, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, παρά τις αρχικές θετικές εκτιμήσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί μόλις 5 αιτήματα, ενώ άλλα 25 παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα.

Επιλαχόντες

Σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΥΠΑΑΤ, η ανάρτηση των οριστικών εγκρίσεων των δικαιούχων από τις περιφέρειες δεν προβλέπεται πριν από τον Οκτώβριο. Μάλιστα, περιφέρειες, όπως για παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμάται ότι θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο τη σχετική ανάρτηση.

Ο λόγος είναι ότι φαίνεται πως έχει αποθαρρυνθεί μεγάλο ποσοστό παραγωγών, που αναμένεται και να αποσύρει τα Σχέδιά του, και άρα να αφαιρεθεί από τον πίνακα των εγκεκριμένων δικαιούχων. Τη θέση τους, λοιπόν, πρόκειται να λάβουν οι παραγωγοί, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στη λίστα των επιλαχόντων.

Αίτημα πληρωμής

Σημειώνεται ότι για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη αίτηση πληρωμής. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντος. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης.