Στα σχέδια βελτίωσης και οι Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων

Στα σχέδια βελτίωσης και οι Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων

Αίσιο τέλος είχε η έντονη προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Βασίλη Κόκκαλη, ώστε να καταφέρει να τροποποιηθεί η Απόφαση 2639/27.3.2018 σχετικά με την ένταξη των ρυμουλκούμενων Γεωργικών Μηχανημάτων σε νέο πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τροποποιητική αυτή απόφαση μεταξύ άλλων στο Παράρτημα 11 – «Δικαιολογητικά πιστοποίησης επενδυτικών δαπανών, καταβολής στήριξης και ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου»  και ειδικότερα στην παρ. Β εδ. 5.7.2 αυτής προβλέπεται μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών, που θα συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής την υποβολή «Δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή των ρυμουλκουμένων γεωργικών μηχανημάτων, ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚανΕΕ 167/2013.

Η  ΕΚΑΓΕΜ με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης διέγνωσε τα σοβαρά προβλήματα, που θα συνεπάγονταν για τον κλάδο ενδεχόμενη απόπειρα εφαρμογής της, αφού δεν έχουν προετοιμαστεί από το Κράτος οι κατάλληλες υποδομές και από την άλλη θα ήταν χρονικά ανέφικτο για τους Κατασκευαστές να απευθυνθούν σε φορείς του εξωτερικού, ιδιαιτέρως εφόσον ακόμη δεν απαιτείται η εφαρμογή του ΚανΕΕ 167/2013 από όλες τις χώρες του εξωτερικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την αντιμετώπιση της επείγουσας αυτής κατάστασης,  με συνεχείς παραστάσεις του στους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, κατάφερε να επικοινωνήσει τις ορθές του απόψεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος, που είχε δημιουργηθεί.

Το ΥΠΑΑΤ δε δια του συνόλου της προ του πρόσφατου κυβερνητικού ανασχηματισμού πολιτικής του ηγεσίας (Υπουργός κος Αποστόλου, Αναπληρωτής Υπουργός κος Τσιρώνης, Υφυπουργός κος Κόκκαλης και Γενικός Γραμματέας κος Κασίμης) αλλά και δια των υπηρεσιακών του παραγόντων, επιδεικνύοντας πολιτική και κοινωνική ευαισθησία καθώς και διοικητική ευελιξία κατέληξε στην αποδοχή των ώριμων και τεκμηριωμένων προτάσεων της ΕΚΑΓΕΜ, οι οποίες μετά την αντιμετώπιση ορισμένων τεχνικής φύσεων ζητημάτων συμπεριλαμβάνονται πλέον στις οδηγίες του Υπουργείου, ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση αγροτικών μηχανημάτων εγχώριας κατασκευής στους υποψήφιους αγοραστές, δια των Σχεδίων Βελτίωσης.

Οι απαιτήσεις πλέον που θα πρέπει να ικανοποιούν οι κατασκευαστές, ώστε η αγορά των μηχανημάτων τους από τους αγρότες, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα σχέδια βελτίωσης, συνοψίζονται:

α. Στο οι ίδιοι οι κατασκευαστές να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001,

β. Στο τα μηχανήματα τους να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010, το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική μας νομοθεσία την Οδηγία 2006/42 για την λειτουργική τους ασφάλεια και

γ. Να είναι αυτά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του ΠΔ 238/1994, που αφορούν στην οδική τους ασφάλεια.

Η ρύθμιση αυτή δίνει αφενός μια εντός των ορίων του ενωσιακού δικαίου άμεση λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε και που απειλούσε την επιβίωση του κλάδου  αφετέρου όμως αποτελεί και μια νέα αρχή για τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του κλάδου των κατασκευαστών, ο οποίος πλέον οφείλει να κινητοποιηθεί για να καταφέρει να ανταποκριθεί άμεσα στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της τεχνολογίας και της αγοράς.

Η ΕΚΑΓΕΜ ευχαριστεί θερμά για την ειλικρινή συνεργασία και την αποτελεσματικότητα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υφυπουργό κ. Βασίλη Κόκκαλη, τους αποχωρήσαντες Υπουργούς κ.κ. Βαγγέλη Αποστόλου και Γιάννη Τσιρώνη, καθώς και τον κ. Χαράλαμπο Κασίμη, αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί με ειλικρίνεια και επάρκεια στον θεσμικό της ρόλο, με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου, με στόχο τόσο την εσωτερική αγορά αλλά και κυρίως με εξωστρέφεια, προς τις αγορές του κόσμου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Η Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

 

Εμμανουηλίδου Δήμητρα                                Πρωτόπουλος Μάκης