Ξεπέρασαν τις 15.000 οριστικοποιηµένες αιτήσεις τα Σχέδια Βελτίωσης

Θα ακολουθηθούν τακτικές του παρελθόντος, όπως οι οριζόντιες μειώσεις; Αναμένεται μεταφορά πόρων από αλλά μέτρα του ΠΑΑ, ή αξιοποίηση του λεγόμενου «πακέτου Γιούνκερ»;

  • Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν τον τομέα της φυτικής παραγωγής
  • Μόνο η Αττική και τα Ιόνια δεν υπερβαίνουν τη δημόσια δαπάνη
  • Κρίσιμος ο διοικητικός έλεγχος που ακολουθεί

Ανεπαρκής αποδεικνύεται με τα σημερινά δεδομένα ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς, με βάση τις οριστικοποιημένες αιτήσεις στήριξης στο μέτρο, απαιτείται ένα επιπλέον ποσό, ύψους άνω του μισού δισ. ευρώ για να πραγματοποιηθούν όλες οι επενδύσεις.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 316 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», και σε συνέχεια του ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας, οι αιτήσεις, όπως έχουν μέχρι στιγμής οριστικοποιηθεί (σημειώνεται ότι την παρασκευή έλήξε η προθεσμία), σε όλη την Ελλάδα διαμορφώνουν έναν προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 905 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό υπέρβασης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης είναι μεγαλύτερο του 132%.

Οριστικοποίηση

Από κύκλους της διαχειριστικής αρχής, γίνεται γνωστό ότι μέχρι χθες, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, είχαν οριστικοποιηθεί (α΄ και β΄ φάση) 13.745 αιτήσεις, και εκτιμάται ότι μέχρι την Παρασκευή που έλήξε η προθεσμία, θα έχουν προστεθεί και άλλες 1.418 αιτήσεις. Συνολικά, λοιπόν, οι αιτήσεις στήριξης θα ανέλθουν σε περίπου 15.163. Καθόλου μικρός ο αριθμός συμμετοχής των υποψηφίων, εάν αναλογιστούμε ότι μέχρι την πρώτη φάση οι αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 20.000.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων αφορούν τον τομέα της φυτικής παραγωγής, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 85%, ενώ πολύ λιγότερες αφορούν τον τομέα της ζωικής (περίπου 11%).

Περιφέρειες

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, δηλαδή τα 316 εκατ. ευρώ, κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας. Βάσει της κατανομής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουν κατατεθεί και οι περισσότερες προτάσεις, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό υπέρβασης του προϋπολογισμού. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, η διαφορά ξεπερνούσε τα 143 εκατ. ευρώ!

Οι μόνες περιφέρειες όπου δεν καταγράφεται υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού είναι της Αττικής και των Ιονίων Νήσων.

Επόμενα στάδια

Την περασμένη Παρασκευή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής (οριστικοποίησης) του πρώτου και του δευτέρου σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου έχει οριστεί η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

Τα επόμενα στάδια αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, θα βαθμολογηθούν (με βάση συγκεκριμένα κριτήρια) και θα προσδιοριστούν το ποσό και το ποσοστό στήριξης. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κρίνεται και οριστικοποιείται από Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, με απόφαση περιφερειάρχη συντάσσεται Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, στον οποίο παρουσιάζονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Πάντως, ένα είναι το ερώτημα: Πώς θα καλυφθεί αυτή η διαφορά που έχει προκύψει στη δημόσια δαπάνη. Άραγε, θα ακολουθηθούν τακτικές του παρελθόντος, όπως οι οριζόντιες μειώσεις; Αναμένεται μεταφορά πόρων από αλλά μέτρα του ΠΑΑ, ή αξιοποίηση του λεγόμενου «πακέτου Γιούνκερ»; Ή στο τέλος, θα επιλεγεί ως λύση ο συνδυασμός όλων των παραπάνω;