Σχέδιο πρότασης Oδηγίας Kομισιόν για τις αθέμιτες πρακτικές

Τη Δευτέρα στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας

Σε ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινών κανόνων, με πεδίο εφαρμογής τις συναλλακτικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ μικρομεσαίων προμηθευτών και των αγοραστών τους, και με στόχο την προστασία των πρώτων από κραυγαλέες αθέμιτες πρακτικές, συνίσταται το σχέδιο για την πρόταση οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑΕΠ) που συνέταξε η Κομισιόν και παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ τις προηγούμενες ημέρες. Στο κείμενο, που κατ’ αποκλειστικότητα δημοσιοποίησε η «ΥΧ» στις 30 Μαρτίου 2018, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των επί μακρόν διαβουλεύσεων και συγκρούσεων συσχετισμών δύναμης, με την πλευρά των αγροτικών οργανώσεων να διεκδικούν στοχευμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της οριοθέτησης-απαγόρευσης, ως έναν βαθμό, συγκεκριμένων πρακτικών αισχροκέρδειας, που ασκούν οι ισχυροί της αγοράς σε βάρος των μικρότερων προμηθευτών τους σε όλη την αλυσίδα της διακίνησης ευπαθών προϊόντων.

Το κείμενο πρόκειται να τεθεί στο επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου στο Λουξεμβούργο. Όπως είχε επισημάνει η «ΥΧ», εισάγει ένα ελάχιστο κοινό πρότυπο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, στην περιγραφή σύντομης λίστας συγκεκριμένων απαγορευμένων πρακτικών. Δεύτερον, σε διατάξεις που αφορούν ελάχιστες απαιτήσεις επιβολής που ισχύουν για τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τρίτον, στην εισαγωγή μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, ο οποίος θα διευκολύνεται από την Επιτροπή και θα αποσκοπεί στη συντονισμένη εφαρμογή της οδηγίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.