Σύγχρονο θερμοκήπιο από το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Αμαλιάδας

Στην κατασκευή ενός σύγχρονου, αυτοματοποιημένου θερμοκηπίου που εστιάζει στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, προχώρησαν οι μαθητές του τομέα της Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας.

Τα στάδια εγκατάστασης του θερμοκηπίου περιελάμβαναν τον καθαρισμό – ισοπέδωση του κατάλληλου χώρου, τον εμπλουτισμό του εδάφους με κομπόστ και χώματος με πλήρη αποφυγή χρήσης φαρμάκων και χημικών και την παραγγελία και παραλαβή των υλικών.

Επιπλέον, προέβλεπαν τη συναρμολόγηση και το στήσιμο του θερμοκηπίου από τους μαθητές υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, την παραγωγή των φυτών από σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών, τη μεταφύτευση των φυτών και την πλήρη ανάπτυξή τους βασισμένη απολύτως στη βιολογική καλλιέργεια. Έγινε χρήση αισθητήρων καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας (αέρα -εδάφους) και χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος παροχής ποσότητας νερού για πότισμα. Παράλληλα, έγινε αυτόματη ανάκληση παραθύρων μέσω συστήματος παρακολούθησης θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, Κωνσταντίνου Κωνσταντούλα, για την επόμενη χρονιά στόχος είναι η δημιουργία συστήματος θέρμανσης του θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Να σημειωθεί ότι το 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας είναι το μοναδικό σχολείο του νομού, που λειτουργεί στον Τομέα Γεωπονίας και μάλιστα το ενδιαφέρον των μαθητών είναι έντονο.

Ο τομέας ιδρύθηκε το 2013 και από τότε παρουσιάζει σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού κάθε χρόνο. Άλλωστε, οι επιστήμες της Γεωπονίας και της Τεχνολογίας Τροφίμων βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και θεωρούνται ως μια πολύ καλή επαγγελματική διέξοδος.