Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στη νέα εποχή

Άρθρο του Δημήτρη Καπνιά, Διευθυντή έργου ΟΣΔΕ

Καθώς η περίοδος συλλογής και επεξεργασίας των δηλώσεων του ΟΣΔΕ βαίνει στο τέλος της, είναι χρήσιμο για όλους να καταγραφεί η πραγματική εικόνα του πλαισίου λειτουργίας ενός από τα πλέον σημαντικά έργα που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση.

Ενός έργου που ο βαθμός επιτυχίας του καθορίζει την απορροφητικότητα 2,5 δισ. ευρώ διαθέσιμων κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.

Ενός έργου με εξαιρετικά υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις των υπολογιστικών υποδομών, όπου απαιτείται η χρήση τεχνολογιών αιχμής, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο και σε ένα αυστηρό περιβάλλον ελέγχου συμμόρφωσης της χώρας από την ΕΕ.

Η περιγραφή της πραγματικότητας για το διάστημα 2014-2019, στο οποίο λειτουργεί το τρέχον πλαίσιο, δεν χρειάζεται πολλά λόγια:

 Τα ποσοστά πληρωμής των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης και Πρασινίσματος στους δικαιούχους είναι εντυπωσιακά (99,5%) και από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Τα πληροφοριακά συστήματά μας είναι από τα πλέον σύγχρονα και λειτουργικά και οι εποχές που η χώρα μας ήταν πρωταθλήτρια στους καταλογισμούς προστίμων ξεχάστηκαν.

 Το κόστος υποβολής και επεξεργασίας από τα 80 εκατ. που στοίχιζε στους παραγωγούς και στους Έλληνες φορολογουμένους έχει πέσει κάτω από το μισό.

 Η διακίνηση μαύρου χρήματος έχει μειωθεί αποφασιστικά, ενισχύοντας τα ταμεία του Δημοσίου με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ το έτος.

Οποιοσδήποτε έχει γνώση του χώρου και στοιχειώδη αντικειμενική προδιάθεση, αναγνωρίζει την αποφασιστική συμβολή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε όλα τα παραπάνω.

Υπολογιστικές υποδομές

Η τεχνογνωσία και η επάρκεια των υπολογιστικών υποδομών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μετέβαλαν ριζικά τον τρόπο και το κόστος υποβολής (τεχνολογία CLOUD), επιτρέποντας τη συλλογή των αιτήσεων ΟΣΔΕ σε κάθε απομακρυσμένο χωριό της χώρας με χρήση μίας απλής γραμμής ίντερνετ και ενός Η/Υ, μειώνοντας δραματικά το απαιτούμενο κόστος εξοπλισμού των φορέων υποβολής (ΚΥΔ), αλλά και ελαχιστοποιώντας το κόστος μετακινήσεων, σε χρόνο και χρήμα, των παραγωγών.

Παρά τον τετραπλασιασμό του αριθμού των ΚΥΔ και τις εκθετικά αυξημένες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος, οι έγκαιρες αναβαθμίσεις των συστημάτων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όχι μόνο απέτρεψαν δυσλειτουργίες, αλλά βελτίωσαν και την απόδοση των υποστηρικτικών συστημάτων, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη εργασία περισσότερων των 4.000 χειριστών ταυτοχρόνως και τη συλλογή του συνόλου των αιτήσεων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όπως συνέβη τη φετινή χρονιά.

Αποσφαλμάτωση & υποστήριξη

Η τεχνολογική αναβάθμιση του λογισμικού αποσφαλμάτωσης επιτρέπει τη δυνατότητα διενέργειας επαναλαμβανόμενων ελέγχων κατά το διάστημα συλλογής των αιτήσεων, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η διαδικασία συλλογής.

Οι υπηρεσίες αποσφαλμάτωσης αναβαθμίστηκαν σημαντικά με την παροχή του πανίσχυρου λογισμικού Διαχείρισης & Ελέγχου της Αποσφαλμάτωσης (ΣΔΕΑ), που επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των διαδικασιών διόρθωσης σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τον ίδιο τον παραγωγό.

Το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας εκπαιδεύει κάθε χρόνο περισσότερα από 500 στελέχη των ΚΥΔ όλης της χώρας, ενώ δέχεται και απαντά καθημερινά σε περισσότερες από 300 κλήσεις και 60 e-mails στο διάστημα υποβολής των αιτήσεων από εκατοντάδες χειριστές ΚΥΔ όλης της χώρας.

Νομιμότητα & θεσμική λειτουργία

Σε πείσμα των «νοσταλγών των παλιών καλών εποχών», ο Φορέας Συντονισμού εμμένει αποφασιστικά ως αρωγός στον θεσμικό ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εμπλοκή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ λειτούργησε εξυγιαντικά στην κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας και του σεβασμού στον παραγωγό με δύο απλές πρακτικές:

 Η ανάπτυξη αλγορίθμου για τον υπολογισμό του κόστους της αίτησης με αντικειμενικά κριτήρια εξάλειψε δοσοληψίες και ανισότητες στη μεταχείριση των παραγωγών.

 Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έβαλε μεγάλα εμπόδια στις μαύρες συναλλαγές και απέφερε πάνω από 40 εκατομμύρια φόρους στο ελληνικό Δημόσιο την τετραετία που πέρασε.

Δυστυχώς, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δίστασε να προχωρήσει στην καθολική εφαρμογή των δύο αυτών μέτρων σε όλα τα ΚΥΔ, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Φορέα Συντονισμού, στερώντας από το κράτος σημαντικά φορολογικά έσοδα, αλλά και επιτρέποντας τοπικά φαινόμενα εκμετάλλευσης των παραγωγών.

Η νέα ΚΑΠ και η κατεύθυνση του ΟΣΔΕ

Τα μεγάλα ερωτήματα αφορούν την κατεύθυνση του πλαισίου λειτουργίας του ΟΣΔΕ, όχι μόνο με βάση τα αποτελέσματα έως σήμερα, αλλά σε σχέση με τις απαιτήσεις που προδιαγράφει η νέα ΚΑΠ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει καταθέσει προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και τρία χρόνια σειρά προτάσεων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόσφατη έκθεσή της, έρχεται να τις προτείνει ως πρακτικές μείωσης του διοικητικού κόστους των δηλώσεων ΟΣΔΕ τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τους παραγωγούς. Ποιες είναι αυτές:

 Επέκταση σε όλο το έτος της λειτουργικότητας του ΟΣΔΕ, θέτοντας σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Προετοιμασίας Υποδοχής Αιτήσεων (ΣΠΥΑ) που ανέπτυξε ο Φορέας Συντονισμού, ως προετοιμασία για τη μετάβαση στο σύστημα παρακολούθησης που προβλέπει η νέα ΚΑΠ.

 Πιλοτική εφαρμογή των δορυφορικών εικόνων SENTINEL και της ενσωμάτωσης φωτογραφιών με γεωαναφορά (geo-tag) και δορυφορικών δεδομένων (GNSS) για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων και την τεκμηρίωση των δηλώσεων των παραγωγών.

 Επέκταση του συστήματος αποσφαλμάτωσης με την εισαγωγή δυνατοτήτων ενημέρωσης ή/ και διεπαφής με τους δικαιούχους.

Η χρήση των παραπάνω συστημάτων και τεχνολογιών έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλα κράτη-μέλη και με τη νέα ΚΑΠ θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες.

Ο διαρκής εκσυγχρονισμός αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του ΟΣΔΕ για τη χώρα και για τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στον βαθμό που της αναλογεί και βέβαια μοιάζουν (αδι)ανόητες οι κραυγές από το παρελθόν που σκοπίμως μηδενίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει, θεωρούν «πολυτέλεια» τις ευφυείς τεχνολογικές λύσεις και βέβαια αναπολούν τις ρομαντικές εποχές των… εκτυπώσεων.

Στο ερώτημα «πίσω ή μπροστά», η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι η προφανής για όλους μας…