Η συμβουλευτική ανάμεσα στα μέτρα για την επίτευξη της ψηφιοποίησης στις αγροτικές περιοχές

Για να επιτύχουν την ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν μία σειρά βημάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και την έκθεση «Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών».

Η ανταλλαγή γνώσεων και η ενημέρωση σχετικά με την κατάρτιση, τη συμβουλευτική, την υπερνίκηση του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση της ένταξης (κοινωνικής και οικονομικής) βρίσκονται, σύμφωνα με την έκθεση, ανάμεσα στα σημαντικά βήματα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους να υποδεχθούν την ψηφιοποίηση και να εκπαιδευτούν, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά συστήματα που προσφέρει.

Επίσης, τα χωριά για να πετύχουν την υιοθέτηση της ψηφιοποίσης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ενδιάμεσους φορείς, διαμεσολαβητές και «χώρους», προκειμένου να υποστηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση. Ψηφιακοί κόμβοι, εργαστήρια ψηφιακών τεχνολογιών (fab-lab), χώροι συνεργασίας, ζωντανά εργαστήρια και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη της τοπικής ικανότητας για καινοτομίες.

Με την υποστήριξή τους, τα χωριά μπορούν να δημιουργήσουν και να συμβάλουν σε νέα έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί, με σκοπό να ωφελήσουν τις αγροτικές κοινότητες και τους φορείς τους.