Συμφωνία ΕΔΟΚ – INTERBEV για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος

Στο Παρίσι την Δευτέρα 20/06/22 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση των  δυο οργανώσεων  για  να  ολοκληρώσουν  τις  συνομιλίες που αφορούσαν την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος.

Η πρωτοβουλία της ΕΔΟΚ και της  INTERBEV έφερε αποτελέσματα, αφού την πρόταση έκαναν αμέσως δεκτή η Ιταλία ,η Ισπανία, και η Πολωνία και παράλληλα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για την συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.  

Η συνάντηση τελικών διαπραγματεύσεων και η ολοκλήρωση της συμφωνίας, έχει ήδη προγραμματιστεί να γίνει στο Παρίσι, στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η συνάντηση για την ιδρυτική διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου να γίνει στα μέσα Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Στόχος του Συνδέσμου είναι να  εκπροσωπήσει  με την εξειδίκευση και τον ρεαλισμό που διακατέχεται, τα θέματα της κτηνοτροφίας αλλά και της κατανάλωσης  ζωικών προϊόντων, που έως σήμερα η εκπροσώπηση είναι  γενική και αόριστη αφορά γενικά την αγροτική παραγωγή, με αποτέλεσμα διάφορες ιδεολογικές οργανώσεις και συμφέροντα να επιβάλουν ακραίες και απαράδεκτες θέσεις  για το μέλλον του τομέα.

Σκοπός των μελών είναι να γίνει επαναπροσδιορισμός κάθε απόφασης  που έγινε ως τώρα ερήμην τους και όποιες αλλαγές πρέπει να  γίνουν στο  πλαίσιο των  στόχων της  πράσινης  συμφωνίας .

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη ενοχοποίηση της κτηνοτροφίας, σε σχέση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος, που προέρχονται κυρίως από τους βιομηχανικούς ρύπους και τους ρύπους μεταφορών.

Επικαιροποίηση συμφωνίας  συνεργασίας μεταξύ της  ΕΔΟΚ και της  INTERBEV

 Α)Συνεργασία για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου του τομέα του κρέατος στην ανάπτυξη της  οικονομίας  των δυο χωρών.

Β)Ανταλλαγή τεχνογνωσίας  σε όλους  τους  κλάδους  του τομέα και την οργανωτική δομή της ΕΔΟΚ.(Διεπαγγελματικές Αρχές)

Γ)Ανταλλαγή δράσεων σε συνεργασία με κυβερνητικούς  φορείς για  θέματα βιωσιμότητας των κλάδων, περιβαλλοντικά και  αειφόρου ανάπτυξης.

Δ) Διευκόλυνση στην διασύνδεση με  ινστιτούτα  και πανεπιστήμια, αμοιβαία  συνεργασία σε θέματα προώθηση ζώων και κρεάτων, αλλά  και  συνεργασία με διάφορους  φορείς  πίεσης και συγχρόνων προκλήσεων.

Το διεθνές περιβάλλον και η ζητούμενη επισιτιστική ασφάλεια της  χώρας μας

Α)Μείωση της παραγωγής  κρέατος σε όλες  τις  εξαγωγικές  χώρες, λόγο ενέργειας.

Β)Επιπτώσεις για  την  χώρα  μας σε  περίοδο  κρίσης.

Γ)Ορισμός και η σημασία  της  επισιτιστικής  ασφάλειας μια  χώρας.

Δ) Αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία,  τα  πλεονεκτήματα  της ελληνικής  κτηνοτροφίας.

Ίδρυση Ινστιτούτου κρέατος  και αειφόρου ανάπτυξης Α)Αξιοποίηση βάσης  δεδομένων για την παραγωγή δευτερογενούς  πληροφορία  και  δεικτών.

Β)Για την  σύνταξη μελετών κάθε  είδους  για  τις  ανάγκες των επαγγελματιών  αλλά  και της  αγοράς  γενικότερα.

Γ)Δυνατότητα  για Διεπαγγελματικές  συμφωνίες που αποτελούν ολοκλήρωση  μιας  Διεπαγγελματικής.

Δ) Δυνατότητα δημιουργίας  προτάσεων προς  κάθε κατεύθυνση  και   συμμέτοχη σε προγράμματα  έρευνας  και  εφαρμογής 

Ε)Διασύνδεση και συνεργασία με  αντίστοιχα  ιδρύματα  του  εξωτερικού

Ζ)  Συμμετοχή της  ΕΔΟΚ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΕΔΟΚ  μεταξύ των φορέων που είναι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου θα αναρτώνται όλες Διεπαγγελματικές  συμφωνίες, οι προκηρύξεις, ανακοινώσεις, οικονομικά αποτελέσματα ,ελέγχων και χρήσης, αποτελέσματα  διαγωνισμών, κλπ.

Εξασφαλίζουμε  Διαφάνεια, και  εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας  ως  φορέας που ασκεί κάποιας  μορφής  εξουσία. 

Η τεχνογνωσία που αποκομίσαμε από το εκπαιδευτικό ταξίδι  στην  Γαλλία

Α) Η βοοτροφία και προβατοτροφία εξασφαλίζει την βιωσιμότητα  της κατά 90% και 92% από την διαθέσιμη γη.

Β)Μικρά σχήματα  οικογενειακά εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητικό εισόδημα. Μέσος αριθμός βοοειδών ανά μονάδα 60 ζώα.

Γ) Σε κάποιες  περιπτώσεις εκχωρείται μέρος της  πάχυνσης, ενώ  την εμπορία και  την μεταποίηση ζώων και κρέατος την  έχουν εκχωρήσει στις  οργανώσεις  τους, που διαθέτουν  για  λογαριασμό τους υπηρεσίες σφαγής  μεταποίησης  και προώθησης.

Δ) Η κουλτούρα αυτών των κτηνοτροφών, των λοιπών επαγγελματιών, αλλά  και  καταναλωτών  διδάσκεται από την παιδική ηλικία.

Εκεί μαθαίνουν για  πρώτη  φορά ότι ο κτηνοτρόφος  δεν είναι  το Α και το Ω αλλά το σημαντικότερο κομμάτι μιας  αλυσίδας με  κρίκους , την εμπορία,  την μεταποίηση  και  ένα  σωρό  άλλες  υπηρεσίες  που συμμετέχουν.

Η κτηνοτροφία  είναι επιλογή τους και υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένες  δεξιότητες  πριν την άσκηση τις  δραστηριότητας.

Η ΕΔΟΚ και οι παρεμβάσεις  της  για  το μέλλον του κρέατος  στην  χώρα  μας

Α)Μερική αναδιάρθρωση υφιστάμενης  κτηνοτροφίας  

   Κρεοπαραγωγός  προβατοτροφία

   Μαύρος  χοίρος

   Νεροβούβαλος

   Κρεοπαραγωγός  βοοτροφία και  μοσχάρια  Holstein

Οι νέοι αυτοί κλάδοι πρέπει να  στηριχθούν με  συνδεδεμένες  ενισχύσεις.

Η ΕΔΟΚ έχει καταθέσει επίσημα προτάσεις για  κάθε  περίπτωση. 

Β) Αύξηση απασχόλησης – Διατήρηση κοινωνικού ιστού – Ανανέωση βιοποικιλότητας – Διατήρηση βοσκοτόπων

-Νέος κλάδος, στηριζόμενος στη  βόσκηση, χωρίς αλμεκτήριο, προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και κατανάλωση μεγάλης  ενέργειας.

-Ελκυστικός  και πολλά  υποσχόμενος  για  νεοεισερχομένους κτηνοτρόφους.

-Παραγωγή κρέατος με πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη  αξία που   απευθύνεται σε μια  αγορά  που είναι ελλειμματική.

– Ο Μαύρος χοίρος  εφαρμόζεται  στα σημεία  εκείνα  που δεν μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  καλλιέργειες και βόσκηση.

– Κάθε παραλίμνια  και παραποτάμια  περιοχή είναι ιδανική για  εκτροφές  Νεροβούβαλου.

 Γ) Σύντομα, θα είναι ξεκάθαρο σε όλους  μας, ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος με τη βόσκηση, θα  είναι το πρώτο σε  αξία  προϊόν της κτηνοτροφίας μας  και θα έπεται το κρέας  και το γάλα.

Δ) Συνεργατισμός – Οικονομίες κλίμακος – Μεταποίηση – Προστιθέμενη αξία – Βιωσιμότητα

Α)Χαμηλότερο ποσοστό  συνεργατισμού, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στην ΕΕ πλην της Ρουμανίας  και Βουλγαρίας.

Β)Μικρότερο ποσοστό μεταποίησης εγχωρίου κρέατος πλην Ρουμανίας  και Βουλγαρίας, αρά  και χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Γ)Μη αξιοποίηση των πιστοποιήσεων. 

Ε) Μονόδρομος για τη κτηνοτροφία η  Καθετοποίηση-   Συνεργατισμός – Συμβολαιακή κτηνοτροφία    

ή εγκατάλειψη 

Α) Η πώληση κρέατος και όχι ζώντος ζώου, είναι το  αυτονόητο για τον Ευρωπαίο κτηνοτρόφο, για  να  εκμεταλλευτεί μέρος  της  προστιθέμενης  αξίας.

Β)Σε ποσοστό 11% ανέρχεται  η καθετοποίηση, 66% ο  συνεργατισμός και το υπόλοιπο είναι η  συμβολαιακή και μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι, ο μέσος όρος των Δυτικών χωρών.

Γ)Οι μεμονωμένοι  είναι τόσο λίγοι που δεν  επηρεάζουν  καθόλου το σύνολο

Ζ) Ταυτότητα για  όλα τα  είδη κρεάτων (πιστοποίηση, ιχνηλασιμότητα)

α)Θυμίζουμε  ότι στο κρέας  μας  δεν  έχουμε δώσει  ακόμη  ταυτότητα  και όπου έχει  γίνει  κάποια  προσπάθεια το αποτέλεσμα είναι κακό, γιατί έγινε  χωρίς συνεργασία, αλλά και περιορίστηκε μόνο  στην παραγωγή.

Β) Ιδιαίτερα  στην  Ελλάδα η ταυτότητα του προϊόντος  είναι  επιβεβλημένη για  έναν επιπλέον λόγο, ώστε ο καταναλωτής  να  έχει την  δυνατότητα  να  το διακρίνει από το εισαγόμενο.

Η)Κατάργηση  ή  επικαιροποίηση  κανονισμών, αναχρονιστικών  που εμποδίζουν την  άσκηση  της  κτηνοτροφίας και την διακίνηση των προϊόντων

 -Βοοειδή  που εκτρέφονται στην μισή χώρα  δεν  επιτρέπεται  να τροφοδοτήσουν   την  υπόλοιπη – Πρόγραμμα  Βουκέλας.

– Κανονισμοί που εφαρμόζονται  στις  ζωονόσους, μετά το συμβάν, με αποζημιώσεις  ασήμαντες και προϋποθέσεις  ανεφάρμοστες  έχουν σαν   αποτέλεσμα  ο κτηνοτρόφος  να  εγκαταλείπει οριστικά το επάγγελμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νόσος σκράπη.

-Προγράμματα  γενετικής  βελτίωσης, τρεις περίπου δεκαετίες, σχεδόν μηδαμινά  αποτελέσματα. Αρκέστηκαν  μόνο στην βελτίωση των αποδόσεων.  

– 25% ετήσιες απώλειες  του ζωικού κεφαλαίου – εξάρθρωση ζωονόσων- έλλειψη προληπτικής κτηνιατρικής –  Οι  σημαντικότεροι  λόγοι εγκατάλειψης των ελληνικών αυτόχθονων φυλών. 

-Κανόνες που εμποδίζουν, δυσχεραίνουν ή ματαιώνουν εισαγωγές και εξαγωγές ζώων και κρεάτων. (Διακρατικές συμφωνίες)

 – Επαναφορά του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην πρότερη του κατάσταση, με τομείς εκπαίδευσης  και  πιστοποίησης  μαζί. Ενώ η έρευνα θα πρέπει να διαχωριστεί (ΕΘΙΑΓΕ), αλλά και ο έλεγχος (ΕΛΟΓΑΚ) 

-Ολοκλήρωση του συστήματος  ΑΡΤΕΜΙΣ με ηλεκτρονική άδεια  διακίνησης  ζώων και υποχρεωτική κατάθεση ισοζυγίων κρέατος από κάθε  επαγγελματία  μέχρι τον τελικό πωλητή, χωρίς εξαιρέσεις .

– Εμπορία τύπου Α και Β.

Παράθυρο  στη  παραβατικότητα είχε  ανοίξει το ΥπΑΑΤ πριν μερικά  χρόνια και γίνεται διακίνηση κρέατος  χωρίς οι διακινούντες  να  είναι  υποχρεωμένοι  να  διαθέτουν εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις, βιβλία  αποθήκης και να καταθέτουν μηνιαία  ισοζύγια  κρέατος  στο  ΑΡΤΕΜΙΣ.

Δείτε ΕΔΩ το Σύμφωνο Συνεργασίας