Συμμετοχή αγροτών σε διαδικτυακή έρευνα για τους σπόρους στην Ευρώπη

Σε μία διαδικτυακή έρευνα και στην απάντηση ενός ερωτηματολογίου καλεί αγρότες, φορείς χάραξης πολιτική αλλά και ομάδες από τον κλάδο των σπόρων και της βελτίωσης φυτών, το πρόγραμμα CropBooster-P. Σκοπός είναι να καταγραφούν οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι ανάγκες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την επικοινωνία/ενημέρωση σχετικά με τη βελτίωση των καλλιεργειών και τους σπόρους στην Ευρώπη.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το έργο στοχεύει στην παροχή συστάσεων για αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας/ενημέρωσης σε διαφορετικές ομάδες στόχους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την έρευνα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος cropbooster-p.eu που διατίθεται και στα ελληνικά.