Συμμετοχή δύο μελών του ΓΠΑ στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτεχνολογίας και Διατροφής

O κ. Σπυρίδων Κίντζιος

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ορίστηκαν ως νέα μέλη του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτεχνολογίας και Διατροφής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας κατόπιν της 18876/21-2-22 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 184/16.03.2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστου Δήμα.

O κ. Θωμάς Μπαρτζάνας

Η παραπάνω διάκριση επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την αυξανόμενη σημασία και συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη διαμόρφωση της εθνικής μας πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης της Έρευνας και της Καινοτομίας. Επιπλέον, προβάλλει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως σημαντικό παράγοντα της Επιστήμης της Γεωπονίας στη σύγχρονη εποχή, το οποίο λόγω της συνεχούς και άοκνης προσπάθειας των μελών του, έχει κατακτήσει σημαίνουσα θέση  στο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές και διακριτό αποτύπωμα στην έρευνα.