Συμμετοχή επιχειρήσεων και σε ψηφιακές εκθέσεις με την χρήση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε την 11η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες.

Διευκρινίζεται με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που ήδη είχαν δηλώσει-προγραμματίσει την συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν μπόρεσαν και συνεχίζουν να μην μπορούν να την πραγματοποιήσουν, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος από τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις.

Η νέα δυνατότητα ενισχύει τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τις εξαγωγές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, συμβάλει στον ταχύτερο μετασχηματισμό και ενσωμάτωση της νέας ψηφιακής εποχής στην δράση των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία και την απασχόληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ