Συμπληρωματική πρόσκληση παρόχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Νέα συμπληρωματική πρόσκληση εξέδωσε ο ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή των παρόχων τουριστικών καταλυμάτων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο 10 Αυγούστου, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από πιστοποιημένους χρήστες. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και έως την 30/6/2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς).

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) 5, 4, 3, 2 κλειδιών και χωρίς κατάταξη.

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα).

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) που διαθέτουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λειτουργίας τους σε ισχύ.

Κωδικοί πρόσβασης

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι, πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής όπου ανήκουν οι εγκαταστάσεις του τουριστικού καταλύματος (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Απλά, οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε κατάλυμα και υποβάλλει ισάριθμες με τα καταλύματα αιτήσεις.