«Συναγερμός» μετά τα νέα ευρήματα για τα «παντοτινά χημικά» στις συσκευασίες των τροφών μας

BEUC

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC), προτρέποντας στο να εισακουσθούν το συντομότερο δυνατό τα αιτήματά της για απαγόρευση των υπερφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) από τις συσκευασίες τροφίμων. Ο σύνδεσμος, ο οποίος εκπροσωπεί 46 οργανώσεις καταναλωτών από 32 χώρες, είδε τα μέλη του να αντλούν ανησυχητικά δεδομένα από πρόσφατες δοκιμές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών των τροφίμων, έχουν «κατακλυστεί από επιβλαβείς χημικές ουσίες».

Οι PFAS, ευρύτερα γνωστές ως «παντοτινά χημικά», συνιστούν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες παραμένουν αδιάσπαστες στο περιβάλλον για πολλούς αιώνες, ή έως και για πάνω από μία χιλιετία, σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Μεταξύ των χημικών ουσιών που εντοπίσθηκαν από τα μέλη μας, είναι μερικές που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και αναπαραγωγικές βλάβες, ή που παραμένουν επ’ αόριστον στη φύση και συσσωρεύονται στις τροφικές αλυσίδες», προειδοποιεί η BEUC, σημειώνοντας ότι η ζημιά θα μπορούσε να είναι αποφεύξιμη.

«Δυστυχώς, ένα σημαντικό κομμάτι της έκθεσης των καταναλωτών σε αυτές τις χημικές ουσίες θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, καθώς εντοπίζονται μόνο σε ορισμένα, και όχι σε όλα τα ελεγμένα προϊόντα, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις».

Το 2017, τα μέλη της BEUC εντόπισαν υψηλά επίπεδα φθοριούχων ενώσεων στο 1/3 των 65 συσκευασιών πρόχειρου φαγητού (fast food) που ελέγχθηκαν. Μια άλλη δοκιμή του 2018 έδειξε παρόμοια αποτελέσματα, με φθοριούχες ενώσεις να ανιχνεύονται σε περισσότερο από το 25% των δειγμάτων που τεσταρίστηκαν.

Ορισμένες από τις ενώσεις που ανιχνεύθηκαν από τα μέλη της BEUC θεωρήθηκαν ότι προκαλούν «πολύ μεγάλη ανησυχία», όπως το PFOA, μια χημική ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και να βλάψει τα αγέννητα παιδιά. Παρά τους πρόσφατους περιορισμούς στα πλαστικά είδη μίας χρήσης στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχουν λεπτομερείς ευρωπαϊκοί κανόνες για τις συσκευασίες τροφίμων από χαρτί και χαρτόνι.

Ως εκ τούτου, η BEUC διαμαρτύρεται ότι η χρήση των «παντοτινών χημικών» παραμένει πρακτικά ανεξέλεγκτη και καλεί την ΕΕ να ενημερώσει τον εμβληματικό κανονισμό REACH, ο οποίος σχετίζεται με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων, ώστε οι αρχές να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα και προληπτικά μέτρα προτού διαδοθεί ευρέως η χρήση μιας δυνητικά επιβλαβούς χημικής ουσίας.