Συνδεδεμένες φυτικής παραγωγής, de minimis και ΕΛΓΑ πριν το Πάσχα – Τι θα γίνει με την Κάρτα του Αγρότη

Μετά την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος το βράδυ της Δευτέρας 3 Απριλίου, ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2022, με το ΥΠΑΑΤ να ανακοινώνει τον προγραμματισμό του.

Πριν το Πάσχα

Σύμφωνα με το υπουργείο, πριν τις εορτές του Πάσχα, θα καταβληθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες ενισχύσεις της φυτικής παραγωγής, όπως του σκληρού σίτου, των σανοδοτικών και κτηνοτροφικών ψυχανθών, των βρώσιμων οσπρίων κλπ.

«Παράλληλα μετά την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ξεκινά εντός της εβδομάδας η καταβολή για τις αποζημιώσεις των μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και των de minimis για όσους παραγωγούς στοιχειοθετήθηκε σημαντική απώλεια εισοδήματος» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι μέσα στην εβδομάδα προωθείται η υπογραφή σχετικού μνημονίου με τις τράπεζες για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, «λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραμέτρους που έχουν επέλθει με την εφαρμογή της ΚΑΠ 2023-2027, ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία της δανειοδότησης των αγροτών» υπογραμμίζεται.

Τέλος οι αποζημιώσεις για ζημιές από τον ΕΛΓΑ ύψους 50 εκατ. ευρώ, θα καταβληθούν στους παραγωγούς, όπως έχει προγραμματισθεί έως την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου 2023.

Μετά το Πάσχα

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν την ζωική παραγωγή θα πληρωθούν προς το τέλος Απριλίου, «ενώ μετά και μέχρι τις 14 Μαΐου θα γίνουν συμπληρωματικές πληρωμές Ενιαίας Ενίσχυσης και προκαταβολής βιολογικών που εκκρεμούν διασταυρώσεις αρχείων με την ΑΑΔΕ».

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση Βάμβακος, αυτή προσδιορίστηκε σε 72,5 ευρώ ανά στρέμμα και εκδόθηκε η πρώτη εντολή πληρωμής για 37.037 βαμβακοπαραγωγούς, στους οποίους ήδη καταβλήθηκαν συνολικά 152,3 εκατ. ευρώ. «Η καταβολή γίνεται μετά το κλείσιμο της εκκοκκιστικής περιόδου, η οποία είχε παραταθεί -μετά από αίτημα της Διεπαγγελματικής Βάμβακος» διευκρινίζεται.

Για όσους βαμβακοπαραγωγούς σε αυτή την πρώτη πληρωμή δεν καταβλήθηκε η ειδική ενίσχυση, λόγω ευρημάτων στο διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο, αυτή θα ολοκληρωθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες.