Συνδεδεμένη ζαχαρότευτλων 2021: Στο 100% των αιτήσεων ο διοικητικός έλεγχος

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022 η παράδοση σε μεταποιητική μονάδα

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 έχουν προθεσμία οι τευτλοπαραγωγοί που αιτούνται συνδεδεμένης ενίσχυσης να έχουν παραδώσει το προϊόν τους σε μεταποιητική μονάδα.

Όπως προειδοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων έτους 2021 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι για να κριθεί δικαιούχος συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων, ο παραγωγός πρέπει να καλλιεργεί ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

✱ Να έχει συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι 19/07/2021.

✱ Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, τουλάχιστον 1Unit/εκτάριο όπου 1Unit=100.000 σπόροι, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο, από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

✱ Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

ΕΛΓΑ

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον ΕΛΓΑ, δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρώνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών, το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022.