«Σύνδεσμος Εξαγωγέων» η νέα επωνυμία του ΣΕΒΕ

Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ: Ψήφισμα για την ανάδειξή του ως Θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου
-Διαφήμιση-

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΒΕ την Τετάρτη 19/9: «σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΣΕΒΕ της 21ης  Μαΐου 2018,  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού μας, με την οποία ορίζεται η νέα επωνυμία του ΣΕΒΕ ως «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» και στην αγγλική γλώσσα ως «GREEK EXPORTERSASSOCIATION».

Οι διακριτικοί τίτλοι «ΣΕΒΕ» και «SEVE» αντίστοιχα διατηρούνται ως έχουν.

-Διαφήμιση-