Συνεδρίασε στη Ρόδο η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ

Με τη παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Στύλιου και υπό την προεδρία του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδη πραγματοποιήθηκε, στη Ρόδο, η 12ησυνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Α. Καμπουράκης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων & Δωδεκανήσου κ. Φ. Ζαννετίδης, ο Χωρικός Αντιπερειφερειάρχης Δωδεκανήσου  κ. Χρ. Ευστρατίου, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου και Δήμαρχος Χάλκης κ. Ευαγ. Φραγκάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ν. Παπασταματίου και ο Δήμαρχος Κάσου κ. Μ. Ερωτόκριτος.

Παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Κ. Μπαγινέτας, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορά στους σημαντικότατους πόρους 13,4 δις ευρώ σε όρους Ενωσιακής Συμμετοχής οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς.

Επίσης, παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία τόνισε τη σημασία της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την πρωτογενή παραγωγή επισημαίνοντας τη συμβολή του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας υψηλού προϋπολογισμού. Επιπλέον, ανέφερε ότι η νησιωτικότητα αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Επιπλέον, απεύθυναν χαιρετισμό, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Φίρμπας και ο εκπρόσωπος της Ε. Επιτροπής κ. P. Busz.

Ο Υφυπουργός κ. Γ. Στύλιος στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις του ΠΑΑ 2014-2022.Επισήμανε, μάλιστα, ότι αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη και παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Παράλληλα τόνισε και τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν στον τρόπο εφαρμογής του με την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Υπογράμμισε πως το ΠΑΑ 2014-2022

συνέβαλλε και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, στη στήριξη των εισοδημάτων των παραγωγών καθώς και στην ψηφιακή αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητά του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις εμβληματικές δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και αποτελεσματικού συστήματος υλοποίησης των προγραμμάτων του. Σημειώνοντας πως σκοπός των παραπάνω μεταρρυθμίσεων και αλλαγών είναι η δημιουργία ενός φιλικότερου και πιο εύκολα προσβάσιμου για τους παραγωγούς και τους επενδυτές συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης του ΠΑΑ. Τέλος αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού, ψηφιακού, πράσινου και ανθεκτικού πρωτογενή τομέα. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δράσεις που προωθούν τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή, μέτρα που ενθαρρύνουν την διασύνδεση μεταξύ Αγοράς και πρωτογενούς τομέα και ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των αγροτικών υποδομών της Χώρας, μέσω του οποίου ενισχύεται η παραγωγικότητα και η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγροδιατροφής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδης στην εισήγησή του επισήμανε την πολύ  ικανοποιητική πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022 που αποτυπώνεται στην απορρόφηση ρεκόρ για το τρέχον έτος και αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της  υλοποίησης των επενδυτικών κυρίως μέτρων του ΠΑΑ αλλά και στην ενεργοποίηση σημαντικών μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και η Συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγή. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανταπόκριση που υπήρξε ως προς το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση του πακέτου των νέων μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στη νέα προγραμματική περίοδο και τη δέσμευση επιπλέον περίπου 2 δις ευρώ Δημόσιας Δαπάνης.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 12ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της ενημερώθηκαν για:

  • Την αειφόρο ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής & τον αγροτουρισμό από την κ. Αντωνία Μοροπούλου, ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ.
  • Την Πρόοδο Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022, την πρόταση για την 10η τροποποίησή του, την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνίας του ΠΑΑ και τις ενέργειες δικτύωσης καθώς και για το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ,
  • Τις αρχές διαφάνειας και καταπολέμησης της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (AFCOS) κ. Δ. Αβαρκιώτη.

Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολούθησαν επίσης εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείων και Περιφερειών, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών φορέων.