Συνεπής η Θεσσαλία στην υποχρέωση υγιεινής παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων

✱ Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας «πέρασε» τον αυστηρό κοινοτικό έλεγχο ✱ Ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στα σφαγεία της περιοχής, ενόψει Πάσχα

Με καλές εντυπώσεις, σχετικά με την εφαρμογή κανόνων υγιεινής στην παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, αποχώρησαν προ ημερών από τη Θεσσαλία αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διενήργησαν εντατικούς ελέγχους σε μονάδες τυροκομικές και γαλακτοφόρων βοοειδών.

Οι κοινοτικοί υπηρεσιακοί παράγοντες πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους, στο πλαίσιο του «Προγράμματος εργασίας ελέγχων και αναλύσεων υγείας των ζώων και τροφίμων 2023», σε παραγωγικές μονάδες από 6 έως 17 Μαρτίου στις περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας, δίνοντας έμφαση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων, από την εκτροφή για την παραγωγή γάλακτος μέχρι και το τελικό προϊόν.

Ο γενικός στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογήσει εάν η οργάνωση και η λειτουργία των συστημάτων επίσημου ελέγχου που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και τον βαθμό ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η πρόοδος των ενεργειών που έγιναν για την αντιμετώπιση των συστάσεων από τον προηγούμενο έλεγχο (2013) και, όπως διαπιστώθηκε, υπήρξε ανταπόκριση στις υψηλές απαιτήσεις των ελέγχων.

Αναλυτικότερα, ο έλεγχος αφορούσε την οργάνωση των υπηρεσιών (οργανόγραμμα – αρμοδιότητες), την εκπαίδευση υπαλλήλων, τη μεθοδολογία προγραμματισμού επίσημων ελέγχων στην πρωτογενή παραγωγή, τον προγραμματισμό των ελέγχων στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγής για τα έτη 2019-2023, τον απολογισμό των ελέγχων στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγής για τα έτη 2019-2022, τις μη συμμορφώσεις, διορθωτικές ενέργειες και την επαλήθευση χρονοδιαγράμματος και αποτελεσματικότητάς τους και, τέλος, τη διαχείριση μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στη Θεσσαλία, επισκέφτηκαν τυροκομεία στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. Η αξιολόγηση αφορούσε την αποδοτικότητα των ελέγχων από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (και όχι τις ίδιες τις μονάδες), αλλά και τη συνεργασία των εμπλεκομένων με τους ελέγχους Υπηρεσιών, π.χ. υπουργείο, ΕΦΕΤ (ο οποίος έχει και τη γενικότερη εποπτεία), ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Οι κοινοτικοί παράγοντες, πριν από την έλευσή τους στην Ελλάδα, είχαν πραγματοποιήσει διαδικτυακή σύσκεψη με τους Έλληνες υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ με την επιστροφή τους, ακολούθησε νέα διαδικτυακή σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ελέγχους στην ποιότητα των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία τους και την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Όπως αποδείχτηκε, η Θεσσαλία συνέχισε την παράδοση που τη θέλει να ξεχωρίζει στην εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, με τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας να είναι εντατικοί, παρά την υποστελέχωσή τους σε προσωπικό.

Συνεχίζονται οι σφαγές

Μετά την αποχώρηση των κοινοτικών αξιωματούχων, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνέχισαν απερίσπαστοι τους εντατικούς ελέγχους στα σφαγεία της περιοχής ενόψει Πάσχα.

Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκαν, χωρίς προβλήματα, οι σφαγές για το Πάσχα των Καθολικών, στις οποίες κυριάρχησαν τα μικρά αμνοερίφια (6-8 κιλά), ενώ στη συνέχεια η κίνηση στα σφαγεία κορυφώθηκε με τις καρότσες των κτηνοτροφικών οχημάτων να μεταφέρουν μεγαλύτερα αμνοερίφια (10-12 κιλά), τα οποία και αναζητά η ελληνική αγορά.

Οι κτηνίατροι εκτιμούν ότι η τιμή αυτών των αμνοεριφίων θα είναι τσιμπημένη, εν αντιθέσει με τα μεγαλύτερα (12-14 κιλά) στα οποία υπάρχει αφθονία. Η κατάσταση των σφαγείων της Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, γι’ αυτό και οι Ιταλοί προμηθεύονται αρνιά από άλλες χώρες (π.χ. Ρουμανία), τα οποία όμως σφάχθηκαν σε ελληνικά (θεσσαλικά) σφαγεία.