Συνεργασία Δήμου Κοζάνης και ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη των ΑΦΦ της περιοχής

Ο χαρακτηρισμός και η εκτίμηση της ποιότητας σημαντικών καλλιεργούμενων και αυτοφυών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στον Δήμο Κοζάνης που έχουν μεγάλη εμπορική αξία, όπως η ρίγανη, το τσάι του βουνού και το φασκόμηλο, αλλά και ο πλήρης χαρακτηρισμός των τοπικών ειδών σιδερίτη που καλλιεργούνται παραδοσιακά και η σύνδεση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι ο στόχος της πρόσφατης συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), που αποσκοπεί στην υποστήριξη και στην ενίσχυση της παραγωγής ΑΦΦ στην περιοχή, στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα μεταποίησης.

Στους σκοπούς της παραπάνω συνεργασίας συγκαταλέγεται, επίσης, η αξιολόγηση και η επιλογή του κατάλληλου υλικού ελληνικής ρίγανης για καλλιέργεια, με στόχο την παραγωγή ξηρής δρόγης και αιθέριου ελαίου υψηλής ποιότητας.

Διαπιστευμένο πολλαπλασιαστικό υλικό

Η υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη και διαπίστευση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών περιοχής Κοζάνης» βασίζεται, κατ’ αρχάς, στο ενδιαφέρον του Δήμου Κοζάνης να υποστηρίξει δραστηριότητες σχετικά με τα ΑΦΦ στην περιοχή. Σύμφωνα με τη διευθύντρια Ερευνών, Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου, η οποία πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες αναλύσεις στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ, εκτός του Δήμου Κοζάνης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από παραγωγούς και μεταποιητές της περιοχής, όπως και ανάγκη για ποιοτικό χαρακτηρισμό των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για την αξιοποίηση της τοπικής χλωρίδας, και της απόκτησης στο μέλλον διαπιστευμένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού, από εγχώριο γενετικό υλικό, για είδη με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.

«Η υλοποίηση του ερευνητικού έργου», τονίζει η Δρ Χατζοπούλου, «θα συμβάλει και θα υποστηρίξει τα πλεονεκτήματα των τοπικώς παραγόμενων ΑΦΦ στον Δήμο Κοζάνης και στην ανάδειξη ορισμένων ειδών που αυτοφύονται ευρύτατα στην περιοχή, όπως π.χ. του φασκόμηλου, και στην προώθηση της καλλιέργειας αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ιχνηλασιμότητα, από το πολλαπλασιαστικό υλικό έως το τελικό προϊόν. Απώτερος στόχος, όπως σημειώνει, είναι το παραγόμενο φυτικό υλικό από τις καλλιέργειες των ΑΦΦ υπό μελέτη, να είναι πλήρως χαρακτηρισμένο, δηλαδή να έχει μια «ταυτότητα», καθώς και ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διαχείρισης και διακίνησής του.

Αξιοποίηση των ερευνών

Οι δράσεις, που προβλέπονται στο παρόν έργο, σχετίζονται με την καλλιέργεια και την ποιότητα των καλλιεργούμενων ΑΦΦ και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο χρόνο θα συμβάλουν, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων ΑΦΦ της περιοχής.

«Ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τα επιμελητήρια, με στόχο την προώθηση και την προβολή των συγκεκριμένων φυτικών ειδών. Τα αποτελέσματα μπορούν να τεκμηριώσουν με επιστημονικό τρόπο την απόδοση «Σήματος Ποιότητας» στα τοπικώς παραγόμενα ΑΦΦ», καταλήγει η Διευθύντρια Ερευνών.