Συνεργασία ΥΠΕΞ και ΣΕΒ για την υποστήριξη και προώθηση της εξωστρέφειας

Με στόχο να φέρουν κοντά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με όχημα την οικονομική διπλωματία, ο ΣΕΒ και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών υπέγραψαν την Τετάρτη 25/4 μνημόνιο συνεργασίας, θέτοντας ένα νέο πλαίσιο συνέργειας για την υποστήριξη και την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωση της Γενικής Γραμματείας και του ΣΕΒ, στόχος της συμφωνίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, ο γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Γιάννης Μπράχος, χαρακτήρισε σημαντικό τον ρόλο των θεσμικών φορέων, συνδέσμων εξαγωγέων, παραγωγικών φορέων και άλλων, εν προκειμένω του ΣΕΒ, για την υλοποίηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις προοπτικές διείσδυσης στις ξένες αγορές. Διεμήνυσε πως πρόταση και επιδίωξη είναι οι στοχευμένες και οργανωμένες συνέργειες, η συστηματοποίηση της συνεργασίας, η ενεργός εμπλοκή στη διαμόρφωση και διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας στις ξένες αγορές-στόχους, κατά τρόπο που να επιφέρει προστιθέμενη αξία για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ανέφερε ότι «η ήδη εξαιρετική συνεργασία που υπήρχε θεσμοποιείται και εμβαθύνεται. Είναι επιτακτική ανάγκη η σύμπραξη δυνάμεων όλων των φορέων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της οικονομικής διπλωματίας, με σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές».

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, αφενός θα αποφευχθούν επικαλύψεις, περιττή ανάλωση ενεργειών και πόρων αφετέρου θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που εξυπηρετούν και διευκολύνουν τις επιχειρηματικές προσπάθειες στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ