Οκτώ ηγέτες του τομέα της γεωργίας ανακοίνωσαν τη «Farming for Generations», την πρωτοβουλία στήριξης των αγροτών γαλακτοκομικών προϊόντων στο να υιοθετήσουν γεωργικές πρακτικές που διατηρούν και ανανεώνουν τους πόρους του πλανήτη μας, σέβονται την καλή διαβίωση των ζώων και εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των αγροκτημάτων για την επόμενη γενιά.

Αρχικά, στην πρωτοβουλία θα λάβουν μέρος 25 γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, λύσεων και καινοτομιών σε διαφορετικά γεωργικά μοντέλα, μεγέθη αγροκτημάτων και γεωγραφικές περιοχές, τη βελτίωση των πρακτικών και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα αυξηθεί σε 2.500 αγροκτήματα μετά από δύο χρόνια.

Στη συνέχεια, οι βιώσιμες και επαναληπτικές λύσεις θα μοιραστούν και θα κλιμακωθούν μέσα στο πλήρες δίκτυο των εταίρων της συμμαχίας.

Η συνεργασία, που ξεκίνησε πέρυσι, έρχεται με την αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι οι γαλακτοπαραγωγοί πρέπει να αλλάξουν τις παραγωγικές τους πρακτικές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών και στις απαιτήσεις για βιώσιμη παραγωγή και να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων για το περιβάλλον και την υγεία που σχετίζονται με τη γεωργία.

Euractiv