Συνέχιση της απαγόρευσης των νέων γονιδιωματικών τεχνικών ζητούν οι βιοκαλλιεργητές

Τη διατήρηση της απαγόρευσης σε όλες τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT) στη βιολογική γεωργία ζητούν οι βιοκαλλιεργητές της Ευρώπης μέσω του οργανισμού-ομπρέλα, IFOAM Organics Europe. Η πρόταση της εισηγήτριας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, για άρση της απαγόρευσης των NGT της κατηγορίας 1, είναι αυτή που πυροδότησε εκ νέου την αντίδραση του φορέα, ο οποίος έχει διατυπώσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες τη θέση των βιοκαλλιεργητών πάνω στο ζήτημα. Η κατηγορία 1 των νέων γονιδιωματικών τεχνικών αφορά φυτά που θα μπορούσαν να υπάρχουν φυσικά ή να παράγονται από συμβατικές τεχνικές αναπαραγωγής, σύμφωνα με τον διαχωρισμό της Κομισιόν.

Επιπλέον, οι διατάξεις για την επισήμανση των σπόρων έχουν διαγραφεί από το προαναφερθέν προσχέδιο, αυξάνοντας την ανησυχία του φορέα. «Η διάταξη για την επισήμανση των σπόρων θα ήταν ένα σημείο εκκίνησης για διαφάνεια σε επίπεδο αναπαραγωγής», υπογραμμίζεται.

«Μέθοδοι που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του τομέα»

«Τον Ιούνιο του 2023, η συντριπτική πλειοψηφία του ευρωπαϊκού κινήματος βιολογικών προϊόντων βεβαίωσε εκ νέου ότι η διαδικασία βιολογικής παραγωγής πρέπει να παραμείνει απαλλαγμένη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Όπως αντικατοπτρίζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση τεχνικών επεξεργασίας γονιδίων δεν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας», υπενθυμίζει η ευρωπαϊκή IFOAM. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με την οργάνωση, η χρήση τέτοιων μεθόδων στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε ακούσιες επιπτώσεις, έχει πιθανούς κινδύνους και έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της προφύλαξης.

Η διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής και του δικαιώματος των βιολογικών επιχειρήσεων να παράγουν χωρίς τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν συνοδεύεται από τα νομικά και τεχνικά μέσα, όπως επισημαίνουν οι βιοκαλλιεργητές. Αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στον ανάλογο Κανονισμό και όχι να απορρέουν από τον Κανονισμό Βιολογικών της ΕΕ, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι υποστηρικτές της απορρύθμισης των NGT.

Πάντως, το κίνημα των βιολογικών τάσσεται ενάντια σε ένα εκ νέου άνοιγμα του Κανονισμού Βιολογικών της ΕΕ, καθώς αυτό «θα άνοιγε την πόρτα σε ανεπιθύμητες αλλαγές άλλων πτυχών του Κανονισμού, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο μακράς διαπραγμάτευσης». Επιπλέον, θα απέτρεπε την τόσο αναγκαία νομική σαφήνεια και θα εμπόδιζε τη θέσπιση βασικών διασφαλίσεων για την παραγωγή χωρίς γενετικές τροποποιήσεις.

«Είναι υπαρξιακό ζήτημα για το κίνημά μας, άμεσα συνδεδεμένο με την αρχή της προφύλαξης και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Όμως, αυτό το προσχέδιο ακυρώνει την άποψη ενός ολόκληρου κινήματος και οικονομικού τομέα», δηλώνει ο Jan Plagge, πρόεδρος της IFOAM Organics Europe.

«Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ακεραιότητα της βιολογικής αλυσίδας εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των βιολογικών», προσθέτει, μεταξύ άλλων, ο Eduardo Cuoco, διευθυντής της οργάνωσης.