Συνεχίζεται η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής γεωργίας

της Ελένης Ριζάκη

Στα 18 δισ. δολάρια υπολογίζεται η αξία της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής γεωργίας για το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Research and Markets. Ειδικότερα, μέχρι το 2027 προβλέπεται να φτάσει στα 29,8 εκατ. δολάρια, ενώ ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (CAGR) για την περίοδο 2022-2027 είναι 10,5%.

Η συγκεκριμένη αγορά αποκτά δυναμική, καθώς παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έγκαιρη εφαρμογή της τεχνολογίας στον κλάδο, απόρροια της ανεπάρκειας αγροτικού εργατικού δυναμικού παγκοσμίως, της υψηλής ζήτησης για αγροτικά προϊόντα και υγιείς σοδειές και των ευρύτερων κοινωνικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η τεχνολογία στους παραγωγούς.

Η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση της γνώσης για τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει προσδώσει μομέντουμ στην αγορά ψηφιακής γεωργίας. Οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς προτείνουν συνεχώς νέες λύσεις και υπηρεσίες, με στόχο τη βιωσιμότητα, ενώ στον κλάδο λαμβάνουν χώρα συγχωνεύσεις και εξαγορές.

 

Αγορά αισθητήρων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά τεχνολογιών θα κατέχουν έως το 2027 οι αισθητήρες. Οι τεχνολογίες αισθητήρων βοηθούν στον συνολικότερο έλεγχο και στη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Υπάρχουν διάφορα είδη αισθητήρων για το έδαφος, το νερό, τον καιρό κ.ά. Tα δεδομένα, που συλλέγουν, επιτρέπουν στους αγρότες να ελέγχουν συνεχώς την εκμετάλλευσή τους και να αποφασίζουν σε πραγματικό χρόνο, κάτι που ενισχύει δραστικά την παραγωγή τους.

Παρά το θετικό κλίμα στην αγορά, η Research and Markets επισημαίνει ότι παραμένει η πρόκληση της αντιμετώπισης της επιφυλακτικότητας των παραγωγών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφάνεια των δεδομένων.