Συνεχίζεται το ράλι ανόδου των ελληνικών εξαγωγών – 10,6% αύξηση στα τρόφιμα και 17,5% σε ποτά και καπνά

Αύξηση 20,7% τον Ιούλιο 2021 και σαφείς ενδείξεις για νέο ρεκόρ το 2021

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι ελληνικές εξαγωγές το 2021, με την αύξησή τους στο α’ επτάμηνο (€4.384,7 εκατ.) να ξεπερνάει κατά 39% τη μείωση που καταγράφηκε στο σύνολο του 2020 (€3.161,6 εκατ.).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.09.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.530,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2021 έναντι €2.924,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €605,8 εκατ., δηλαδή 20,7%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.651,2 εκατ. έναντι €4.570,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε 23,7%, δηλαδή €1.080,9 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €475,1 εκατ., δηλαδή 28,9% και ανήλθε σε €2.121,0 εκατ. έναντι €1.645,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2020.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιουλ-21

Ιουλ-20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

3.530,2

2.924,4

605,8

20,7%

Εισαγωγές

5.651,2

4.570,3

1.080,9

23,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.121,0

-1.645,9

-475,1

28,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει παρόμοια με τις εξαγωγές να είναι αυξημένες κατά €251,4 εκατ., δηλαδή 10,7% και να ανέρχονται σε €2.607,0 εκατ., και τις εισαγωγές να είναι αυξημένες κατά €413,5 εκατ., δηλαδή 11,1% και να ανέρχονται σε €4.128,9 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε έλλειμμα €1.521,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά €162,1 εκατ., δηλαδή 11,9% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιουλ-21

Ιουλ-20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

2.607,0

2.355,6

251,4

10,7%

Εισαγωγές

4.128,9

3.715,4

413,5

11,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.521,9

-1.359,8

-162,1

11,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση, η οποία διαμορφώθηκε σε €4.384,7 εκατ., δηλαδή 24,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και την επίδοσή τους να ανέρχεται σε €22.116,9 εκατ. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά €6.190,2 εκατ., δηλαδή 21,9% και ανήλθαν σε €34.504,7 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €12.387,8 εκατ., αυξημένο κατά €1.805,5 εκατ., δηλαδή 17,1% συγκριτικά με πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή για το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €2.518,5 εκατ., δηλαδή 18,1% και ανήλθαν σε €16.413,0 εκατ. φέτος έναντι €13.894,5 εκατ. πέρσι και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.882,8 εκατ., δηλαδή 17,1%, και ανήλθαν σε €26.568,3 εκατ. φέτος έναντι €22.685,5 εκατ. πέρσι.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιουλ 21

Ιαν-Ιουλ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

22.116,9

17.732,2

4.384,7

24,7%

Εισαγωγές

34.504,7

28.314,5

6.190,2

21,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-12.387,8

-10.582,3

-1.805,5

17,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, σημαντική αύξηση κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι στο α’ επτάμηνο του 2021 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Πιο αναλυτικά, αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€605,7 εκατ., δηλαδή 21,2%), τα χημικά (€487,6 εκατ., δηλαδή 16,6%), τα τρόφιμα (€327,7 εκατ., δηλαδή 10,6%), τα μηχανήματα-οχήματα (€356,8 εκατ., δηλαδή 19,6%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€228,1 εκατ., δηλαδή 16,9%), οι πρώτες ύλες (€322,4 εκατ., δηλαδή 47,7%), τα ποτά και καπνά (€83,5 εκατ., δηλαδή 17,5%), τα λίπη και έλαια (€116,9 εκατ., δηλαδή 34,7%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€15,2 εκατ., δηλαδή 5,5%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Ιουλ 21

Ιαν-Ιουλ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

5.754,2

3.863,4

1.890,8

48,9%

Βιομηχανικά

3.456,8

2.851,1

605,7

21,2%

Χημικά

3.433,3

2.945,7

487,6

16,6%

Τρόφιμα

3.416,2

3.088,5

327,7

10,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.174,7

1.817,9

356,8

19,6%

Διάφ. Βιομηχανικά

1.578,0

1.349,9

228,1

16,9%

Πρώτες Ύλες

998,1

675,7

322,4

47,7%

Ποτά-Καπνά

560,8

477,3

83,5

17,5%

Λίπη-Έλαια

454,0

337,1

116,9

34,7%

Μη ταξινομημένα

290,8

275,6

15,2

5,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

11.202,2

9.457,7

1.744,5

18,4%

Σύνολο*

15.138,1

12.165,8

2.972,3

24,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ-21

Ιουλ-20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

932,6

569,0

363,6

63,9%

Χημικά

596,0

576,4

19,6

3,4%

Βιομηχανικά

559,1

429,1

130,0

30,3%

Τρόφιμα

518,6

490,0

28,6

5,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

347,9

327,9

20,0

6,1%

Διάφ. Βιομηχανικά

267,9

239,4

28,5

11,9%

Πρώτες Ύλες

125,2

101,1

24,1

23,8%

Ποτά-Καπνά

82,3

68,2

14,1

20,7%

Λίπη-Έλαια

55,3

43,5

11,8

27,1%

Μη ταξινομημένα

42,2

40,1

2,1

5,2%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

2.594,5

2.315,5

279,0

12,0%

Σύνολο*

3.527,1

2.884,5

642,6

22,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων το 55,1% προορίζεται για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και το 44,9% για Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά χωρίς τα πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε 66,8% για την Ε.Ε. (27) και σε 33,2% για τις Τρίτες Χώρες.