Συνολικά 130 επιτυχόντες πήραν δίπλωμα τρακτέρ στον Δήμο Τεμπών

Τα διπλώματά τους για γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) παρέλαβαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Τεμπών στο Μακρυχώρι 130 νέοι αγρότες, αλλά και διάφοροι άλλοι απασχολούμενοι με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, προερχόμενοι από τις εκλογικές περιφέρειες Γόννων, Μακρυχωρίου και Νέσσωνος.

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων είναι για 15 χρόνια, βάσει της ΚΥΑ 435/2016 και της οδηγίας 2006/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σε συνεργασία με τον δήμο μας πρωτοπορούν σε πανελλαδικό επίπεδο στην ταχύτατη και αποτελεσματικότατη εφαρμογή των διαδικασιών απόκτησης διπλώματος γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), διευκολύνοντας τους αγρότες της περιοχής, τηρώντας τη νομιμότητα και προασπίζοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών. Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, θα γίνουν εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος τρακτέρ και στην Εκλογική Περιφέρεια Κάτω Ολύμπου. Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε και ο προϊστάμενος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Δημήτρης Σταυρίδης», δήλωσε ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης.