Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦ

Πιστοποιημένη συγκομιδή για δεκάδες παραγωγούς

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦ

H AGRON AE, εταιρεία συμβούλων γεωπονικών υπηρεσιών, πραγματοποίησε μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων στους παραγωγούς, στo πλαίσιo των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ), που αφορούν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ), αλλά και τον απολογισμό των δράσεων του έτους (2015-2016) των τριετών προγραμμάτων εργασίας των ΟΕΦ που έχει αναλάβει ως ανάδοχος η εταιρεία.Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦΗ εταιρεία συνεργάζεται με διάφορους συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας Συστήματα Ποιότητας, υποστηρίζοντας την ηλεκτρονική διαχείριση της καλλιέργειας με «έξυπνα» εργαλεία για στον αγρό. Παράλληλα, ενημερώνει και επιμορφώνει τους ελαιοκαλλιεργητές για θέματα που θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής τους.

Oι ενημερωτικές ημερίδες του Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στις ΟΕΦ ΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ΑΣ ΠΗΛΙΟΥ-Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ –ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ –ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ».Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦΌπως επισημάνθηκε στις ημερίδες από την Έφη Αργυροπούλου, Διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας ΑGRON AE, στο σύνολο των ΟΕΦ, ο απολογισμός των πεπραγμένων ήταν θετικός. Αναφέρει μάλιστα ότι «το μεγάλο ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των παραγωγών, όπως διαπιστώσαμε αυτή τη χρονιά από τις ημερίδες που διοργανώσαμε, οφείλεται στο ότι έχουν πιστέψει στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα».

Ομιλία της κας Αργυροπούλου, διευθύνουσας συμβούλου AGRON AE, για τις δράσεις των προγραμμάτων ΟΕΦ
Ομιλία της κας Αργυροπούλου, διευθύνουσας συμβούλου AGRON AE, για τις δράσεις των προγραμμάτων ΟΕΦ

Πιστοποίηση παραγωγών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Απόλυτα επιτυχημένη μπορεί να θεωρηθεί η φετινή χρονιά των παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) των ΟΕΦ, αφού ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο φορέα. Επίκεντρο του ΣΟΔ είναι οι συμμετέχοντες ελαιοπαραγωγοί να καλλιεργούν με σεβασμό προς το περιβάλλον, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι ασφαλές για κατανάλωση, με αυστηρά ελεγχόμενη χρήση φυτοφαρμάκων.

Πιο συγκεκριμένα, στις εκπαιδεύσεις, ο επιστημονικός συνεργάτης Γιάννης Καλτσής, Γεωπόνος MSc, ο οποίος έχει συντελέσει στον σχεδιασμό και ανάπτυξη των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, επικεντρώθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή εφαρμογή του συστήματος και τη διαδικασία των καταγραφών. Τόνισε ότι εκδίδονται συγκεκριμένες οδηγίες από τον επιβλέποντα γεωπόνο, αφού καταχωρήσει όλες τις ενέργειες στα αγροτεμάχια του παραγωγού στο σύστημα, έτσι ώστε κάθε λίπανση και ψεκασμός στην ελαιοκαλλιέργεια να γίνονται «ορθολογικά».

Ομιλία του κου Καλτσή για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)
Ομιλία του κου Καλτσή για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)

Σημαντικό «εργαλείο» καταγραφών στο σύστημα, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει ο παραγωγός, όσον αφορά το τι επέμβαση έχει κάνει στην καλλιέργεια του, είναι η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ημερολόγιο παραγωγού & μητρώου εισροών/εκροών» που έχει αναπτύξει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και έχει προσαρμόσει η AGRON AE στις ανάγκες του κάθε παραγωγού ξεχωριστά. Πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφει ο γεωπόνος:

  • όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται ανά καλλιέργεια και ανά αγροτεμάχιο
  • τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε
  • τις απαιτούμενες εισροές και εκροές
  • τα γεωργικά εφόδια που έχουν χρησιμοποιηθεί

Εξοικονόμηση πόρων με χρήση Συμβουλευτικής Λίπανσης

Μέσω των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία ενός μεγάλου αριθμού αναλύσεων εδάφους των παραγωγών της κάθε ΟΕΦ και προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα του εδάφους σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα αναλύσεων συνεργαζόμενων πιστοποιημένων εδαφολογικών εργαστηρίων.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Συμβουλή Λίπανσης (GAIA INFARM – AGRONOMY) που έχει αναπτύξει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και παραμετροποίησε η ΑGRON, καταχωρήθηκαν τα στοιχεία αυτά και εκδόθηκαν εξατομικευμένες οδηγίες λίπανσης για τον κάθε παραγωγό. Ο παραγωγός, λοιπόν, θα παραλαμβάνει κάθε έτος, μέχρι τη λήξη του προγράμματος, τη δική του οδηγία λίπανσης από τον επιβλέποντα γεωπόνο για τα αγροτεμάχια που έχει γίνει εδαφοληψία, ώστε να κάνει ορθή χρήση λιπασμάτων και εδαφικών πόρων, για να αποφεύγονται τα φαινόμενα υπερλίπανσης και υπολίπανσης.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦ
Ενδεικτική συμβουλή λίπανσης -οδηγία σε αγροτεμάχιο με καλλιέργεια ελιάς ξηρικής με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογή-, όπου καταχωρούνται δεδομένα θρεπτικών στοιχείων όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα αναλύσεων συνεργαζόμενων πιστοποιημένων εδαφολογικών εργαστηρίων

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο δίνει την ευκαιρία να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του παραγωγού, εφαρμόζοντας πρακτικές γεωργίας ακριβείας, χωρίς το κόστος νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Πάγιος εξοπλισμός για τους παραγωγούς

Ο πάγιος εξοπλισμός που έχει αξιοσημείωτο κόστος, όπως είδη συγκομιδής, κλαδέματος, μεταφοράς ελαιοκάρπου κ.λπ., προσφέρεται στους παραγωγούς δωρεάν μέσω των προγραμμάτων, ώστε να βελτιώσουν τη διαδικασία της καλλιέργειάς τους.

Εκπαιδεύσεις των παραγωγών για θέματα ελαιοκαλλιέργειας

Οι παραγωγοί των ΟΕΦ, μέσα στο έτος, καταρτίστηκαν σε θέματα ελαιοκαλλιέργειας και πιο συγκεκριμένα σε εναλλακτικές μεθόδους κλαδέματος και λίπανσης. Τα θέματα των εκπαιδεύσεων καλύφθηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο στον αγρό από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες, που εξειδικεύονται στον τομέα της ελαιοκομίας και αναμένονται και άλλες τη φετινή χρονιά, με θέματα που απασχολούν έντονα τους παραγωγούς.Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦ

Πρόσβαση στις αγορές με την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που αναπτύχθηκε, με στόχο την παρακολούθηση του προϊόντος στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του, από τον παραγωγό έως το ράφι, υλοποιήθηκε με επιτυχία στις ΟΕΦ, σε συνεργασία με την ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ. Την προσπάθεια αυτή ενισχύει ένα καινοτόμο εργαλείο–εφαρμογή, μέσω του οποίου καταχωρούνται πρωτογενή δεδομένα παραγωγής, καθώς και δεδομένα όλης της πορείας μεταποίησης του προϊόντος.

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν με τη χρήση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής ενισχύουν την άποψη ότι εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του καταναλωτή και παρέχεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα και με την τόνωση της κάθε τοπικής οικονομίας που υπάρχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είχε ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση των μεταποιητικών μονάδων των ΟΕΦ κατά ISO 22005:2007 & ISO22000:2005.

Επιπρόσθετα, μέσω των προγραμμάτων των ΟΕΦ, είναι προγραμματισμένες ενημερωτικές δράσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για τα ιχνηλατημένα προϊόντα, τα οποία παράγονται και πιστοποιούνται μέσω του προγράμματος.Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΟΕΦ

Πληροφορίες για τις δράσεις των προγραμμάτων

Τέλος, να αναφερθεί ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται, καθώς και ενημερωτικά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του Έλληνα παραγωγού, είναι διαθέσιμα στις νέες ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από την ΑGRON AΕ για τα προγράμματα των ΟΕΦ που υλοποιούνται στην τρέχουσα τριετία.