Πριν από λίγες μέρες, ο αντιπρόεδρος της τσεχικής κυβέρνησης, Κάρελ Χάβλιτσεκ, ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας κυβερνητικής επιτροπής, που θα είναι επιφορτισμένη με τον υπολογισμό του αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην Τσεχία.

Η απόφαση πάρθηκε ύστερα από συνάντηση του Χάβλιτσεκ με εργοδότες και εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι δήλωσαν ότι η Κομισιόν δεν έχει παραθέσει μελέτες επιπτώσεων σχετικά με την επίδραση της Πράσινης Συμφωνίας σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Οι ίδιοι θεωρούν ότι η Τσεχία θα είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.

Σύμφωνα με περσινή μελέτη της McKinsey, η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 είναι μια ρεαλιστική προοπτική για την Τσεχία, αλλά θα απαιτούσε επενδύσεις ύψους 150 δισ. ευρώ. Η χώρα θα πρέπει να βάλει λουκέτο σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα και να θέσει σε λειτουργία νέες μονάδες πυρηνικής ενέργειας. Οι μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται επίσης ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας. Η τσεχική κυβέρνηση βασίζεται στη χρηματοδότηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων συνοχής της ΕΕ, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ή ενός νεοσύστατου ταμείου εκσυγχρονισμού.

Συνολικά, η Τσεχία θα λάβει περίπου 37 δισ. ευρώ την επόμενη προγραμματική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων 21 δισ. ευρώ από ταμεία συνοχής, ενώ το 30% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να διατεθεί για την προστασία του κλίματος.

www.euractiv.com