Τον Ιούνιο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά γάλακτος

Tον Ιούνιο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά γάλακτος

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη στείλει τις απαντήσεις τους σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, το οποίο έλαβαν πριν τις γιορτές, έχοντας ως προθεσμία απάντησης την 15η Ιανουαρίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, κατά την παρουσίαση του έκτακτου πακέτου μέτρων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα, η Κομισιόν είχε δεσμευθεί να επισπεύσει την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσής της σχετικά με την κατάσταση στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή του «πακέτου γάλακτος» που τέθηκε σε ισχύ το 2012, αναφέροντας ότι η εν λόγω έκθεση θα παρουσιαστεί εντός του 2016 και όχι του 2018, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να υπάρξουν συζητήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. Μεταξύ των πιθανών κατευθύνσεων συγκαταλέγονται κίνητρα ενθάρρυνσης των γεωργών για τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών και τη σύναψη συλλογικών συμφωνιών για την από κοινού διάθεση της παραγωγής τους.

Αυτό το στοιχείο υπήρχε ήδη στην πρώτη έκθεση για το «πακέτο γάλακτος», που δημοσιεύθηκε το 2014, όπου αναφερόταν ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη είχαν θέσει κριτήρια για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών, ενώ μόνο η Τσεχία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία είχαν αξιοποιήσει τη δυνατότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Μετά από μια μικρή βελτίωση στα τέλη του 2015, οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αρχίσει και πάλι να καταρρέουν, με αυτές για το γάλα σε σκόνη να έχουν πέσει κάτω από το όριο παρέμβασης. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Πολωνία εφαρμόζουν μέτρα δημόσιας αποθεματοποίησης από τα μέσα Δεκεμβρίου. Από τον Ιούλιο του 2015 έχουν αποθεματοποιηθεί συνολικά 40.280 τόνοι γάλακτος σε σκόνη.

Υ.Χ.