Τα Χανιά ως προορισμός στο τουριστικό φόρουμ της Λευκωσίας

Τον προορισμό “Χανιά” καθώς και τις δράσεις που έχουν ως στόχο τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρουσίασε ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας σε φόρουμ, με θέμα: «Ο ρόλος των τοπικών αρχών στην υπηρεσία του τουρισμού», που διοργάνωσαν στη Λευκωσία η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Χανίων στο πλαίσιο του φόρουμ, στο οποίο υπήρξε υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση, καθώς παρέστησαν μεταξύ άλλων ομιλητές διεθνούς κύρους, δήμαρχοι τουριστικών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου, τοπικοί φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, παρουσιάστηκαν παραδείγματα και καλές πρακτικές περιοχών, που περιλαμβάνονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών, με στόχο να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι τοπικές αρχές μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους.

Ο δήμαρχος Χανίων στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στον σχεδιασμό, τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του δήμου για τη στήριξη του τουρισμού, όπως:

  • στη βελτίωση των υποδομών, που ο δήμος βάζει σε τροχιά υλοποίησης με χρήση και ευρωπαϊκών πόρων για συνδετήριους άξονες, αναπλάσεις, πάρκα
  • στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων, όπως τα νεώρια, οι οχυρώσεις, η νέα βιβλιοθήκη
  • στις πρωτοβουλίες για ευπρεπισμό του δημόσιου χώρου, μέσω της θέσπισης και τήρησης κανόνων στον Ενετικό Λιμένα, την παλιά και τη νεότερη πόλη, αλλά και όλο το δήμο
  • στη βελτίωση του ήδη καλού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
  • στις ενέργειες, που θα προωθήσουν την παραγωγή τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση με τον τουρισμό, καθώς και το σχεδιασμό να χρησιμοποιηθεί η Δημοτική Αγορά, γι΄αυτό το σκοπό
  • στην ανάγκη για σύνδεση της ενδοχώρας με την πόλη για να ωφεληθεί από τον τουρισμό, προτάσσοντας το πράσινο μοντέλο ανάπτυξης

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες προώθησης του δωδεκάμηνου τουρισμού με τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και στο σχεδιασμό για προβολή των Χανίων. Ακόμα, παρουσίασε την πρόσφατη πρωτοβουλία του δήμου να συνεργαστεί με όλους τους δήμους του νομού για τη δημιουργία εφαρμογής, που θα καθοδηγεί και θα ενημερώνει τον επισκέπτη για όλα τα σημεία, που μπορεί να επισκεφθεί στην περιοχή.