Ταμείο Ανάκαμψης: Από αναβολή σε αναβολή οι προσκλήσεις

Μετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων».

Νέα ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η 15η Ιουνίου 2022.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μετατεθούν οι ημερομηνίες και των υπόλοιπων προσκλήσεων των υποέργων της Δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Task Force

Εν τω μεταξύ, μόλις την Τρίτη 31 Μαΐου συστάθηκε στο ΥΠΑΑΤ η Ομάδα Συντονισμού – Task Force, με στόχο την παρακολούθηση της συνολικής προόδου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ευθύνης του ΥΠΑΑΤ, τον συντονισμό των φορέων υλοποίησης διαφορετικών έργων των δράσεων ευθύνης, την υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου κατά την ωρίμανση των δράσεων ή έργων, την ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών για την πρόοδο των δράσεων, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή τους και την επιβεβαίωση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων.