Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις και ρευστότητα

Με ρυθμό 1 εκατ. ευρώ την ημέρα αυξάνονται τα αιτήματα χρηματοδότησης

Μετά από αρκετούς μήνες διεργασιών μεταξύ ΥΠΑΑΤ, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των επτά τραπεζικών ιδρυμάτων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενεργοποιήθηκε το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ).

Διαχειριστής του Ταμείου έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο παρέχει στις συμμετέχουσες τράπεζες εγγυήσεις έως 80% για κάθε δάνειο.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν χρηματοδότηση με πιο ελκυστικά επιτόκια σε σχέση με άλλα προϋπάρχοντα προϊόντα, απαιτώντας λιγότερες ή και καθόλου εξασφαλίσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη. Το καινοτόμο αυτό εργαλείο απευθύνεται τόσο σε αγρότες, όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.

 

Οι διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης

Τελικοί αποδέκτες των δανείων μέσω του ΤΕΑΑ είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Οι διαθέσιμες επιλογές δανεισμού είναι οι εξής:

i) Eπενδυτικό δάνειο,
ii) Eπενδυτικό δάνειο με κεφάλαιο κίνησης,
iii) Mεγάλο επενδυτικό δάνειο,
iv) Mεγάλο επενδυτικό δάνειο με κεφάλαιο κίνησης.

Σύντομα, θα είναι διαθέσιμη και μια πέμπτη επιλογή, αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Το ύψος των δανείων κυμαίνεται από 10.000 ευρώ μέχρι 5.000.000 ευρώ. Το αιτούμενο κεφάλαιο κίνησης μπορεί να έχει ύψος έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που αφορά επενδύσεις (όποιο είναι μεγαλύτερο).

Δικαιούχοι ένταξης στο ΤΕΑΑ

Δράση 4.1.4: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι: i) Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες (ο/η επικεφαλής της εκμετάλλευσης) με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ. Τυπική απόδοση ίση με 8.000 ευρώ αντιστοιχεί, για παράδειγμα, σε 247 στρέμματα σκληρού σίτου ή σε 11,9 στρέμματα με ροδακινιές/κερασιές/μηλιές/αχλαδιές. Στη ζωική παραγωγή, η ανωτέρω τυπική απόδοση αντιστοιχεί σε 87 ενήλικα θηλυκά πρόβατα ή σε οκτώ αγελάδες πάχυνσης. ii) Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ. Επιπλέον, ωφελούμενοι μπορούν να είναι Νέοι Γεωργοί, ενταγμένοι στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συλλογικά σχήματα αγροτών ή ΚοινΣΕπ με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία.

Δράση 4.2.4: Επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία

Ωφελούμενες μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, επίσης, γεωργικό στους ακόλουθους τομείς, στους οποίους αντιστοιχούν Κωδικοί Αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) και δηλώνονται στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή ενός αιτήματος.

Αναλυτικότερα, αυτοί οι τομείς μπορεί να είναι:

Κρέας βόειο, πρόβειο, αίγειο, πουλερικά, κουνέλια, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τυρί και γιαούρτι, αβγά, μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια, παραγωγή ζωοτροφών, παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγή ξυδιού από οίνο, φρούτα ή άλλες γεωργικές πρώτες ύλες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΤΑΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, agrotikianaptixi.gr (πατώντας στην ενότητα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία») ή να μεταβούν στο fi.agrotikianaptixi.gr.

Τα «SOS» του νέου εργαλείου

Μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι είναι να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα, να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της τράπεζας από την οποία δανείζονται.

Για το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΤΕΑΑ ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΠΣΚΕ εκτός των γενικών δαπανών, οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί και προγενέστερα. Δεύτερον, το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προχρηματοδότηση επιχορήγησης.

Σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να προσέξει ένας αγρότης πριν αιτηθεί δάνειο από το εν λόγω εργαλείο είναι να βεβαιωθεί ότι δεν του ταιριάζει καλύτερα κάποια άλλη διαθέσιμη επιλογή χρηματοδότησης. Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο ρεπορτάζ της «ΥΧ», στην περίπτωση επένδυσης που συνδυάζεται με ενίσχυση, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπάρχει μείωση στο ποσό της ενίσχυσης του δανειολήπτη.

Ο παραγωγός, σε συνεργασία με τον μελετητή του, θα πρέπει να εξετάσει τις εναλλακτικές των ήδη διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων (όπως, για παράδειγμα, τη λήψη δανείου μέσω πρόσθετης πράξης) και να διαπιστώσει αν είναι πιο συμφέρουσες από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΤΕΑΑ.

Ένας γενικός κανόνας που θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όσοι επιλέξουν το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου, τόσο μεγαλύτερη ενδέχεται να είναι η απομείωση της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Αιτήματα από τα 42 εκατ. ευρώ, στα 43 εκατ. ευρώ, μέσα σε μία ημέρα

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, αυτήν τη στιγμή έχουν κατατεθεί αιτήματα χρηματοδότησης ύψους 43 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην «ΥΧ» στέλεχος της ΕΥΔ ΠΑΑ, «αυτήν τη στιγμή, στο εργαλείο προστίθενται κάθε μέρα αιτήματα ύψους 1 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ενδιαφέρον είναι πράγματι πολύ σημαντικό, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις διπλοεγγραφών ή λαθών. Στις σελίδες που ακολουθούν, τέσσερις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρουσιάζουν τα διαθέσιμα προϊόντα τους και καταθέτουν την εμπειρία τους ως προς το ενδιαφέρον των παραγωγών και των επιχειρήσεων.