Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2022-2023

Καθορίστηκε με ΚΥΑ το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2022-2023.

Στην ΚΥΑ, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

✱ Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το ΥΠΕΝ, Κυνηγετικών Συλλόγων το ύψος των τελών καθορίζεται ως εξής:

– Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας θήρας στα 10 ευρώ.

– Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας θήρας στα 30 ευρώ.

Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας θήρας στα 60 ευρώ.

✱ Για τους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα προβλεπόμενα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, άδειας θήρας, καταβάλλονται προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο 90% του ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων.

✱ Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή με τα τέλη που αναγράφονται στον πίνακα.

✱ Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας.

✱ Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ