Ο προγραμματισμός εξόφλησης των ενισχύσεων του 2020

Όλος ο προγραμματισμός των πληρωμών

Μήνας πληρωμών ο Ιούνιος, με την 30/6 να αποτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, και την τελευταία ημέρα για την καταβολή μιας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων, που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, αλλά και υπόλοιπα ενισχύσεων έτους 2020. Χωρίς να αποκλείεται οι πληρωμές να γίνουν και λίγες ημέρες νωρίτερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπει την τελευταία ημέρα του Ιουνίου για τις μεγάλες πληρωμές.

Ειδικότερα, κλείνουν οι εκκρεμότητες για τα υπόλοιπα της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, ενώ θα καταβληθούν και υπόλοιπα από τις Συνδεδεμένες που πληρώθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πληρωμή που έρχεται θα λάβουν την ενίσχυσή τους και οι δικαιούχοι παραγωγοί της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δώσει τη δυνατότητα να τροποποιηθούν οι δηλώσεις περίπου 6.000 παραγωγών ως προς τα διατηρούμενα, επομένως στην επόμενη πληρωμή θα ληφθούν υπόψη και οι διορθώσεις που έγιναν στις αιτήσεις ως προς τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

Νέες πληρωμές

Τέλος μπαίνει και στην αναμονή των δικαιούχων και άλλων κλάδων του πρωτογενούς τομέα, αφού θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για:

✱ Τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας για τα εξής μέτρα:

Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους/στις κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2020 ανέρχεται για το Μέτρο 1 στα 2.759.607 ευρώ και για το Μέτρο 2 στα 548.007 ευρώ. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2020 είναι 230 ευρώ ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 34 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2. Υπενθυμίζεται ότι το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

✱ Τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2020 ανέρχεται σε 763.928 ευρώ, ενώ η ενδεικτική τιμή είναι στα 242 ευρώ ανά κουτί. Απαιτείται, όμως, κι εδώ ο καθορισμός του ύψους ενίσχυσης με υπουργική απόφαση.

Επιπλέον, πληρώνονται και τα τελευταία Ειδικά Μέτρα Ενίσχυσης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Συγκεκριμένα:

✱ Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 11,5 ευρώ ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δέντρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.120.000 ευρώ.

✱ Παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης. Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος του γάλακτος καθορίζεται ετησίως:

1. Μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό γάλα.

2. Μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αίγειο γάλα.

3. Μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα.

Η ενίσχυση αφορά εκείνες τις ποσότητες γάλακτος που αποδεδειγμένα μεταποιούνται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών από τις τοπικές μεταποιητικές μονάδες γάλακτος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, βάσει των σχετικών παραστατικών παραδόσεων ή εσωτερικής διακίνησης γάλακτος. Ωστόσο, το ακριβές ύψος της ενίσχυσης ανά τόνο και είδος γάλακτος θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι θα γίνει και πληρωμή για τους δικαιούχους της Διεπαγγελματικής Βάμβακος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με έκτακτη ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους δικαιούχους του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας να υποβάλουν την ΕΑΕ 2021 έως τις 22 Ιουνίου 2021.

Βιολογικά

Προς το τέλος του μήνα αναμένεται να γίνουν και οι πληρωμές για το πρόγραμμα των Βιολογικών, με δεδομένο ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση για την υποβολή ανακλήσεων ένταξης πράξης, αιτημάτων τροποποίησης πράξης και μεταβιβάσεων στο Μέτρο 11.

Εξισωτική αποζημίωση

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 2η εκκαθάριση σε δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης 2020. Το συνολικό ποσό και για τα τρία υπομέτρα του Μέτρου 13 ανήλθε σε 3.536.522,66 ευρώ και αφορούσε 7.706 δικαιούχους.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τις 17 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2021, απευθείας με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών, μέσω της οθόνης «Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη μέσω του https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κορωνοενισχύσεις

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, θα παραμείνει σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αίτησης άμεσης επιχορήγησης για τους τομείς:

α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla,

β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας,

γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε ντομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης,

δ) της βουβαλοτροφίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση, εφόσον έχουν κωδικό online στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Σάββατο 12 Ιουνίου 2021