Τελικά και η Τσεχία υπέρ της βιωσιμότητας

Οι πέντε άξονες της πολιτικής κατά την Προεδρία στην ΕΕ

της Ελένης Ριζάκη

Την ενίσχυση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα και των υδατοκαλλιεργειών θα επιδιώξει η Τσεχία κατά την εξάμηνη θητεία της στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει αναλάβει από την 1η Ιουλίου. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της τσεχικής προεδρίας στην ΕΕ δημοσιεύθηκε πρόσφατα και το πρόγραμμα δράσης της, στο οποίο αναφέρεται η αγροτική πολιτική που θα ακολουθήσει. Να επισημανθεί ότι λίγες μέρες πριν, ο υπουργός Γεωργίας της Τσεχίας, Ζντένεκ Νέκουλα, δήλωνε: «Ας ξεχάσουμε τη στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” […] για μερικούς μήνες και ας κινητοποιήσουμε την παραγωγή τροφίμων όσο το δυνατόν περισσότερο».

Πιο συγκεκριμένα, για το αγροτικό πρόγραμμα, αυτό θα κινηθεί γύρω από πέντε άξονες: Βιώσιμη αγροτική και διατροφική παραγωγή, Κοινή πολιτική για την αλιεία και την αλιευτική ποσόστωση, Προστασία της φύσης και του εδάφους και Κτηνιατρικά και εμπορικά ζητήματα. Στο πνεύμα της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η τσεχική προεδρία στοχεύει να συμβάλει στη σταδιακή μετάβαση σε βιώσιμη, φιλική στο περιβάλλον και ανταγωνιστική οικονομία, λαμβάνοντας, ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους.

Με οδηγό τον Κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια της Τσεχίας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος θα παίξει η συζήτηση γύρω από το προσχέδιο του Κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων. Μέσω αυτού, θα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της, όπως και να πραγματοποιηθούν βήματα που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη αγροτική και διατροφική παραγωγή, όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, έχοντας προτάξει ως προτεραιότητά της το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, προτίθεται να προωθήσει ειδικές διαδικασίες για την παραγωγή αρκετής ποσότητας ποιοτικού και ασφαλών τροφίμων.

Ανάδειξη των υδατοκαλλιεργειών γλυκού νερού

Δίνοντας έμφαση στις υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού, η τσεχική προεδρία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τέτοιου είδους προϊόντα ως υποκατάστατα εκείνων που αλιεύονται μόνο στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει στην υιοθέτηση των αποφάσεων του Συμβουλίου για να ακολουθηθεί η στρατηγική για πιο βιώσιμες και συνάμα ανταγωνιστικές υδατοκαλλιέργειες.

Ακόμη, το τσεχικό πρόγραμμα, μέσω της σύναψης πολιτικών συμφωνιών, επιδιώκει να προχωρήσει η εξέλιξη και η αναθεώρηση ευρωπαϊκών και διεθνών συμφωνιών σχετικά με την αποκατάσταση αλιευτικών ευκαιριών ανάμεσα στην ΕΕ και τα χωρικά ύδατα άλλων χωρών.

Το αγροτικό πρόγραμμα της τσεχικής προεδρίας θα κινηθεί μεταξύ άλλων γύρω από τη βιώσιμη αγροτική και διατροφική παραγωγή, την κοινή πολιτική για την αλιεία και την αλιευτική ποσόστωση, την προστασία της φύσης και του εδάφους αλλά και κτηνιατρικά και εμπορικά ζητήματα.

Στοχεύοντας στην αλλαγή

Για την ενίσχυση των παραγωγών διατροφικών προϊόντων και την ανάπτυξη της υπαίθρου, η Τσεχία θα επιδιώξει μια κοινή προσέγγιση απέναντι στην αναθεώρηση των κανόνων για τις γεωγραφικές ενδείξεις των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στο κομμάτι των ετικετών στα είδη διατροφής, το τσεχικό σχέδιο εστιάζει στην αναγραφή των συστατικών στις ετικέτες των αλκοολούχων, τη συμφωνία με τους κανόνες για τον νέο τρόπο τοποθέτησης στο μπροστινό μέρος των συσκευασιών τροφίμων των ετικετών που αναδεικνύουν διατροφικές πληροφορίες, την αναθεώρηση στις ετικέτες ένδειξης ανθεκτικότητας και ημερομηνιών λήξης, την επέκταση του καταλόγου χωρών αναφορικά με τις ετικέτες προέλευσης και τη σύσταση διατροφικών προφίλ.

Τα παραπάνω προκαλούν δύο συζητήσεις: Πρώτον, σχετικά με επιστημονικές συμβουλές πάνω σε αυτόν τον τομέα και, δεύτερον, για μία ενδεχόμενη αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης των προϊόντων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέτρα για την υγεία και την ευημερία των ζώων

Η τσεχική προεδρία προτείνει και μέτρα για την υγεία και την ευζωία των ζώων. Για την υγεία, πρόκειται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ασθενειών, όπως και στην εύρεση τρόπων περιορισμού της διάδοσής τους. Επίσης, στηρίζει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κρατών-μελών και την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης προς τις τρίτες χώρες.

Για την ευζωία, η Τσεχία θα ανταποκριθεί στις πρόσφατες εξελίξεις που ανακοινώθηκαν σχετικά με την εκτεταμένη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θίγοντας και τρέχοντα θέματα. Θα στηρίξει την προσπάθεια της Ένωσης στην απαγόρευση συστοιχιών ωοτοκίας μέχρι το 2030 και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Παράλληλα, θα συζητήσει την αναθεώρηση του κανονισμού για τα πρόσθετα τροφίμων στις ζωικές τροφές. Τέλος, σχεδιάζει να στηρίξει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη χρήση αντιμικροβιακών στα κτηνιατρικά φάρμακα.

Συμβολή στην προστασία των δασών παγκοσμίως

Μία ακόμα στόχευση των Τσέχων αφορά το κομμάτι σχετικά με την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, επιδιώκεται να ελέγχεται και να συζητιέται η πρόοδος της εφαρμογής της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δάση μέχρι το 2030, με σκοπό να εξισορροπηθούν οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πλευρές της διαχείρισης των δασών, με σεβασμό στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Επιπλέον, για να συμβάλλει στην προστασία των δασών παγκοσμίως και στην οικοδόμηση βιώσιμων καταναλωτικών αλυσίδων, η Τσεχία θα «παρακολουθεί τη γενική προσέγγιση που υιοθετείται απέναντι στη νομοθετική πρόταση περί αποψίλωσης και θα ξεκινήσει τριμερείς συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».