Τελική Διαβούλευση για τον τουρισμό της υπαίθρου

Ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη 4 Απριλίου η Διαβούλευση του Α’ Κύκλου (Τουρισμός Υπαίθρου) του Πολιτιστικού – Τουριστικού Τομέα της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην τελική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9.30 το πρωί στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis (Υγείας 2, Ηράκλειο), θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όλες οι καινοτόμες προτάσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρηματίες και ερευνητές.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» (Entepreneurial Discovery) ώστε από κοινού να αναπτύξουν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και θα παρουσιαστούν αφορούν σε τρεις θεματικές ενότητες: •Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για ειδικές μορφές τουρισμού. •Ανάδειξη και Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος. •Marketing και Προώθηση τουριστικού προϊόντος. Θα ακολουθήσει ανάλυση και συζήτηση, παρουσία ειδικών θεματικών επιστημόνων, με στόχο τη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με το επίπεδο καινοτομίας, εφικτότητας και ωριμότητας των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: Νίκος Αλεξάκης (Συντονιστής), Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τουρισμού (τηλ. 2813400390) και Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη (Αναπλ. Συντονίστρια), Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (τηλ. 2813410222) E-mail : [email protected], WebSite: http://ris3.crete.gov.gr .