Εκτός από μια ευπρόσδεκτη εκκίνηση προς μια «δίκαιη μετάβαση» στην ευρωπαϊκή γεωργία, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (F2F) μπορεί να επηρεάσει θετικά και τον πρωτογενή τομέα των χωρών του Τρίτου Κόσμου.

Σύμφωνα με την Isabelle Brachet, σύμβουλο της φιλανθρωπικής οργάνωσης ActionAid, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει αναπτυξιακή χρηματοδότηση για να υποστηρίξει βασικούς τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η διακυβέρνηση της γης, η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κλίμα και οι αγροοικολογικές πρακτικές που λειτουργούν σε αρμονία με τη φύση και είναι κλιματικά ανθεκτικές. «Η ActionAid ευελπιστεί ότι όλα αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών αγροτών σχετικά με την εκμετάλλευση της γης, στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των μικροκαλλιεργητών και στην άνοδο της αγροοικολογίας».

Δεύτερον, το στέλεχος της ActionAid τονίζει ότι η ΕΕ θα κινήσει νομικές διαδικασίες για την αποτροπή της εισαγωγής στην Ευρώπη προϊόντων που είναι συνδεδεμένα με την αποψίλωση των δασών στον Τρίτο Κόσμο, όπως η σόγια από τον Αμαζόνιο.

Τρίτον, θα προωθήσει την παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Τέταρτον, τέλος, οι εμπορικές συμφωνίες θα χρησιμοποιηθούν ως όχημα για να ενθαρρυνθούν οι χώρες εταίροι της ΕΕ να τηρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα τρόφιμα και τη γεωργία.

www.euractiv.com