Τετράνυχος και θρίπας απειλούν ντομάτα και μελιτζάνα

Διαπιστώσεις και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του τετράνυχου και του θρίπα στην υπαίθρια και στη βιομηχανική ντομάτα, αλλά και στη μελιτζάνα, στις ΠΕ της Θεσσαλίας και στην ΠΕ Φθιώτιδας, περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Σε ό,τι αφορά την υπαίθρια – επιτραπέζια ντομάτα, συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου στις πρώιμες (με 5 – 7σταυρούς) και μεσοπρώιμες (με 3 – 5σταυρούς) και όψιμες καλλιέργειες στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Το ίδιο ισχύει και για τη βιομηχανική στις ίδιες περιοχές, όπου επισημαίνεται η συνέχιση της παρουσίας του εντόμου.

Όπως συστήνεται για την επιτυχία της χημικής καταπολέμησης στην υπαίθρια ντομάτα, σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση της προσβολής και ή άμεση καταπολέμηση με ένα από τα εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα, πριν τα ακάρεα αναπτυχθούν σε μεγάλους πληθυσμούς. Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως abamectin, avermectin, κ.ά).

Στη βιομηχανική ντομάτα, οι συστάσεις προς τους παραγωγούς είναι να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους με ψεκασμούς κάλυψης με εγκεκριμένα και επιτρεπόμενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως Fosetyl, Azoxystrobin, Cymoxanil, Mancozeb, Chlorothalonil, Copperhydroxid, Valifenolate, κ.ά. Σε ενδεχόμενο βροχής συνίσταται επανάληψη του ψεκασμού μετά τη βροχή.

Σε ό,τι αφορά τον τετράνυχο στη μελιτζάνα, διαπιστώνεται έναρξη της προσβολής από το έντομο, με μεγάλους πληθυσμούς να εντοπίζονται σε καλλιέργειες σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Φθιώτιδα. Οι συστάσεις αναφέρουν να γίνονται ψεκασμοί μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, πάντα με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως Etoxazole, Abamectin, κ.ά.

Θρίπας

Σοβαρή απειλή για την ντομάτα και τη μελιτζάνα αποτελεί και ο θρίπας. Αυτή την περίοδο, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξή του. Ο θρίπας προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων, ενώ το κυριότερο είναι ότι αποτελεί φορέα ιώσεων. Για την αντιμετώπισή του στην υπαίθρια ντομάτα συνιστάται να γίνει ψεκασμός με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως abamectin κ.ά.

Στη βιομηχανική ντομάτα, συνιστώνται επίσης τα σκευάσματα methiocarb, formetanate κ.ά., σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της tuta absoluta.