Τεχνικά προβλήματα παρατείνουν μέχρι και τις 13/7 την υποβολή ενστάσεων για τις πληρωμές των Βιολογικών

Μέχρι και την Τρίτη 13 Ιουλίου παρατείνεται (για μία ημέρα δηλαδή) η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής για όλες τις Δράσεις του μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-20 (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία).

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η παράταση δίνεται λόγω των τεχνικών προβλημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι αρχές του μηνός πραγματοποιήθηκε η 1η εκκαθάριση των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020.  Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως και τις 12 Ιουλίου. Λόγω όμως των τεχνικών προβλημάτων, η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται και η 13η Ιουλίου 2021.