Η τεχνολογία που βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων

Ανίχνευση παραπλανητικών προϊόντων, πιστοποίηση των γεωγραφικών ενδείξεων ακόμα και μείωση των απορριμμάτων τροφίμων είναι μερικές από τις διαδικασίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία του Blockchain στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση αξιολόγησε τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε διάφορους οικονομικούς τομείς.

Για τον αγροδιατροφικό τομέα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τεχνολογία Blockchain, που μεταφράζεται ως μια ψηφιακή βιβλιοθήκη οικονομικών συναλλαγών, μπορεί να βελτιώσει την ιχνηλασιμότητα και τον ποιοτικό έλεγχο του τρόπου με τον οποίο καλλιεργούνται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα τρόφιμα από το χωράφι στο τραπέζι του καταναλωτή.

Τα συστήματα, με βάση το Blockchain, «θα μπορούσαν να παρέχουν ακριβή και ενημερωμένα αρχεία των προϊόντων κατά μήκος της παραγωγής, της αποστολής και των πωλήσεών τους», επισημαίνουν οι ερευνητές. Για παράδειγμα, υπογραμμίζουν ότι τα σημεία μόλυνσης θα μπορούσαν να προσδιοριστούν πιο γρήγορα και με ακρίβεια σε περίπτωση εμφάνισης εστιών. «Θα μπορούσε, επίσης, η τεχνολογία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων τροφίμων και της παράδοσης σε πραγματικό χρόνο και να βοηθήσει στον εντοπισμό του σημείου όπου τα τρόφιμα απορρίφθηκαν λόγω κάποιας αλλοίωσης, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα τροφίμων», αναφέρεται στη μελέτη.

Για τον γεωργικό τομέα, η τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μικρότερους αγρότες και τους συνεταιρισμούς, καθώς θα μπορούσε να διευκολύνει την ψηφιακή πιστοποίηση, τις άμεσες ροές πληροφοριών των τροφίμων και την εμπορική προώθηση στους καταναλωτές. Ακόμα, θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει ορισμένες συναλλαγές και διαδικασίες, χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις με άλλους ενδιαφερόμενους, όπως διανομείς και λιανοπωλητές.

Στην έκθεση του JRC διαπιστώνεται ότι η τεχνολογία Blockchain έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τον τρόπο ανταλλαγής ενός ευρέος φάσματος στοιχείων και αναμένεται να διαμορφώσει πολλούς οικονομικούς τομείς, καθώς και δημόσιες διοικήσεις.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι τέτοιου είδους εφαρμογές βρίσκονται συχνά σε «εμβρυακό στάδιο» και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως η ιδιωτικότητα των δεδομένων.