Η τεχνολογία που μηδενίζει τις ποσότητες γάλακτος που πετιούνται

Πρόβλεψη του μικροβιακού φορτίου που αναπτύσσεται σε παγολεκάνες στην Ελλάδα

Στη μείωση, ακόμα και στον μηδενισμό της ποσότητας γάλακτος που αλλοιώνεται και πετιέται εξαιτίας της αύξησης του μικροβιακού φορτίου υπόσχεται να οδηγήσει μία εφαρμογή που αναπτύσσεται συνεργατικά από δύο ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, την Infoscope Hellas και τη SCiO. Θέτοντας σε εφαρμογή τις τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων, οι δύο εταιρείες προσπαθούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του κτηνοτροφικού τομέα στην Ελλάδα και στην αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας του γάλακτος. «Το αντικείμενο της εφαρμογής είναι η πρόβλεψη του μικροβιακού φορτίου που αναπτύσσεται σε παγολεκάνες συγκομιδής γάλακτος που χρησιμοποιούν μικροί παραγωγοί, καθώς και τυροκομεία της χώρας, με τρία από αυτά στη Βόρεια Ελλάδα να την εφαρμόζουν ήδη πιλοτικά.

Ειδικότερα, η εταιρεία Infoscope Hellas εγκαθιστά σε παγολεκάνες τη συσκευή Διαδικτύου των Πραγμάτων «Meton» που έχει αναπτύξει. Το εν λόγω σύστημα διασυνδέεται με αισθητήρες και συγκεντρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, υγρασία, στάθμη, πίεση και pH κατά τη συγκομιδή του γάλακτος. Τα εν λόγω δεδομένα αποστέλλονται στην πλατφόρμα παρακολούθησης και αναφοράς Meterscope. Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνει η εταιρεία SCiO να προβλέπει το μικροβιακό φορτίο που αναμένεται να αναπτυχθεί στην παγολεκάνη, με την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την αγροδιατροφική αλυσίδα που έχει αναπτύξει και λέγεται Qvantum.

Στις περιπτώσεις που η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων καταδείξει υψηλό κίνδυνο για αυξημένο φορτίο, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω του συστήματος κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope, ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και να αποφευχθούν αλλοιώσεις στο γάλα που έχει συλλεχθεί», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Παναγιώτης Ζέρβας, επικεφαλής καινοτομίας και εταίρος στην εταιρεία SCiO.

Αποφυγή της ποιοτικής υποβάθμισης του γάλακτος

Η ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου σε γάλα, που έχει συλλεχθεί σε παγολεκάνες, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ποιοτική υποβάθμιση ή ακόμη και σε αχρήστευσή του, εξηγεί ο κ. Ζέρβας, μετά από επαφή με πολλούς μικρούς παραγωγούς και τυροκομεία. Όπως εξηγεί, «αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι πολλοί παραγωγοί να οδηγούνται στο να πετάνε γάλα, το οποίο αλλοιώθηκε από την αύξηση του μικροβιακού φορτίου και για το οποίο δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες ψύξης του.

Για τον λόγο αυτόν, πολλοί παραγωγοί, αλλά και τυροκομεία συνεργάζονται με τεχνολόγους τροφίμων που πραγματοποιούν δειγματοληψίες για την αναγνώριση του μικροβιακού φορτίου στις παγολεκάνες, ώστε να προλάβουν τέτοια προβλήματα. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και πιθανόν να μην προλάβει ο παραγωγός ή το τυροκομείο να προβεί σε έγκαιρες ενέργειες. Συνεπώς, το πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι παρέχει δεδομένα για το μικροβιακό φορτίο σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε αντίθεση με τις εργαστηριακές αναλύσεις που είναι χρονοβόρες».

Εφαρμογή σε τυροκομεία και εμπορική αξιοποίηση

Με το βασικό όφελος της εφαρμογής να είναι η μείωση ή και ο μηδενισμός της ποσότητας γάλακτος που αλλοιώνεται και πετιέται εξαιτίας της αύξησης του μικροβιακού φορτίου, η τεχνολογία απευθύνεται σε παραγωγούς γάλακτος και τυροκομεία που χρησιμοποιούν παγολεκάνες.

«Στην παρούσα φάση, η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά σε τρία τυροκομεία της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, ώστε η ακρίβεια των προβλέψεων του μικροβιακού φορτίου να γίνει εφάμιλλη της εργαστηριακής ανάλυσης. Να σημειωθεί ότι η πιλοτική ανάπτυξη της εφαρμογής έχει λάβει χρηματοδότηση από το έργο Horizon 2020 DIVA Project. Η πλήρης έκδοση της εφαρμογής για εμπορική αξιοποίηση αναμένεται να υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους 2020», καταλήγει ο κ. Ζέρβας.