Ο θεμέλιος λίθος του ΠΑΑ αγνοείται (β’ μέρος)

Η «ΥΧ» συνεχίζει τον διάλογο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με τους Σπυρίδωνα Κίντζιο, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Κουτλιάμπα, πρόεδρο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Β’ αντιπρόεδρο ΣΑΣΟΕΕ και Διονύση Βαλασσά, διευθυντή ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου.

Θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος με την συνέντευξη του Νίκου Στουπή, διευθύνοντος συμβούλου της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ» που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

 

Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Στα σκαριά πιλοτικό δίκτυο παροχής γεωργικών συμβουλών από το ΓΠΑ»

O Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκειμένου οι νέοι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν την ελληνική γεωργία (μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, γερασμένος αγροτικός πληθυσμός, αγορές ολιγοπωλιακού χαρακτήρα, έλλειψη ρευστότητας στην αγορά κ.λπ.), να εξοικειωθούν με το νέο περιβάλλον, το οποίο υφίσταται ραγδαίες αλλαγές στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά (υψηλή μεταβλητότητα τιμών εισροών και προϊόντων) και να προσαρμοστούν στις συνεχείς μεταβολές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (1ος και 2ος Πυλώνας), θα πρέπει να αποκτήσουν κατάλληλα εφόδια (εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία), τα οποία μπορούν να μεταδοθούν σε αυτούς μέσα από τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, μία τέτοια ολοκληρωμένη προσπάθεια συμβουλευτικής υποστήριξης των γεωργών απουσιάζει τα τελευταία περίπου 40 χρόνια από τον ελληνικό αγροτικό χώρο. Στην τρέχουσα κατάσταση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, έχουν περιορισμένο εύρος και αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις πολυσύνθετες ανάγκες των γεωργών.

Από τη μία, οι δημόσιοι φορείς παροχής συμβουλών, μετά την κατάρρευση της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών του (τότε) υπουργείου Γεωργίας, εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν γραφειοκρατικό ρόλο, προσανατολισμένο κυρίως σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως η κατανομή και ο έλεγχος των επιδοτήσεων.

Από την άλλη, ο συμβουλευτικός ρόλος των γεωπόνων-ιδιοκτητών καταστημάτων γεωργικών εφοδίων περιορίζεται σε θέματα τεχνικής φύσεως αναφορικά με τα προϊόντα που εμπορεύονται, ενώ οι ιδιώτες γεωπόνοι-σύμβουλοι εξυπηρετούν κυρίως γεωργούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προς αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τρίτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έχει εντάξει στη στρατηγική του τη δημιουργία πιλοτικού δικτύου παροχής γεωργικών συμβουλών, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε νέους γεωργούς ή νέους που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να αποκτήσουν γεωργική δραστηριότητα.

Το σύστημα συμβουλών θα λειτουργήσει στα όρια περιφερειών με έντονο αγροτικό χαρακτήρα, όπως της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την τελευταία να αποτελεί προνομιακό χώρο δράσης του ΓΠΑ μετά την πρόσφατη διεύρυνσή του σε αυτήν. Η λειτουργία του δικτύου γεωργικών συμβούλων αναφέρεται σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αρχηγό κάτω των 40 ετών ή σε νέους (κάτω των 40 ετών) που επιθυμούν να αποκτήσουν γεωργική δραστηριότητα.

Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου αφορούν την αύξηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας καθώς και της αποτελεσματικότητας κλίμακας των εκμεταλλεύσεων, την βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την υιοθέτηση των απαραίτητων σύγχρονων τεχνολογιών, με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία, την επιτυχή ανάληψη καινοτόμων δράσεων, την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους σε σχήματα συνεργασίας, την αποδοτική διείσδυσή τους στις εγχώριες ή και στις διεθνείς αγορές και την ομαλή ένταξή τους στην περιφερειακή ή εθνική αλυσίδα παραγωγής και θα επιτευχθούν μέσω της ενημέρωσης ή καθοδήγησης των νέων γεωργών.

~

Νίκος Κουτλιάμπας, πρόεδρος ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Β’ αντιπρόεδρος ΣΑΣΟΕΕ

«Ανεξήγητο γιατί το Μέτρο 2 δεν έχει προκηρυχθεί εδώ και δύο προγραμματικές περιόδους»

O Νίκος Κουτλιάμπας, πρόεδρος ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Β’ αντιπρόεδρος ΣΑΣΟΕΕ

Το Μέτρο των Γεωργικών Συμβουλών είναι ίσως το μοναδικό που εδώ και δύο προγραμματικές περιόδους δεν προκηρύσσεται, παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν και δέχονται την πολύ μεγάλη σημασία του. Πιθανόν να είμαστε η μοναδική χώρα που εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουμε λάβει μια ικανοποιητική απάντηση γιατί αυτό το τόσο θεμελιώδες μέτρο για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια το χάσμα της χώρας μας μεγαλώνει, σε σχέση με άλλες χώρες που ήταν ήδη μπροστά ή άλλες που κάνουν συνεχώς βήματα προόδου. Δεν ξέρω αν είμαστε πλέον στις τελευταίες ταχύτητες της ΕΕ, όμως φαίνεται να μην έχουμε λύσει σε πολλές περιπτώσεις ούτε τα αυτονόητα. Όταν ακόμα μας απασχολούν ερωτήματα του τύπου «πώς θα καλλιεργήσουμε;», είναι δεδομένο πως έχουμε ξεπεραστεί ως χώρα και δεν πρέπει να εξαντλούνται εκεί οι γεωργικές συμβουλές. Το μέτρο της συμβουλευτικής θα πρέπει να πάει τον αγρότη παραπέρα, να σκέφτεται πως θα είναι ένας επιχειρηματίας με βιώσιμη εκμετάλλευση.

Τη συμβουλευτική της καλλιέργειας την κάνουμε ήδη ως συνεταιρισμός, από εκεί και πέρα έχουμε στραφεί στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας για τα μέλη μας. Εκεί χρειάζεται να δοθεί η ώθηση από την προκήρυξη του μέτρου.

~

Διονύσης Βαλασσάς, διευθυντής ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου

«Τεράστια η σημασία των συμβουλών για την αναδόμηση της ελληνικής γεωργίας»

O Διονύσης Βαλασσάς, διευθυντής ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου

Οι σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις της γεωπονικής επιστήμης, παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και τις δυνατότητες που δίνει, όπως επίσης οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των κρατικών υπηρεσιών, δημιουργούν και την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και παροχή συμβουλών προς τους παραγωγούς για τις νέες συνθήκες, που εξελίσσονται διαρκώς. Συνεπώς, σε γενικό επίπεδο αξιολόγησης, η σημασία του Μέτρου 2 είναι τεράστια για την απαραίτητη αναδόμηση της ελληνικής γεωργίας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, ωστόσο, παρέχει ήδη διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τα μέλη του, ιδίως μέσω του γεωτεχνικού τμήματος και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την ενδυνάμωση των παραγωγικών δυνατοτήτων των αγροκτημάτων τους και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις που διαθέτει ο Συνεταιρισμός, οι οποίες αυξάνουν το συγκριτικό του πλεονέκτημα στις αγορές.

Παράλληλα, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών του Συνεταιρισμού συμβουλεύουν διαρκώς τους παραγωγούς για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση φοροτεχνικών τους και διοικητικών τους ζητημάτων, αλλά και για την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από διάφορα μέτρα του ΠΑΑ που τους αφορούν ατομικά. Το αποτέλεσμα είναι η διαρκής παροχή γνώσεων στους παραγωγούς και η γενικότερη ενίσχυση του συνεταιρισμού συνολικά.

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου 2 περί γεωργικών συμβούλων, στην οποία έχει επενδύσει και ο συνεταιρισμός, υποστηρίζοντας όλα τα σχετιζόμενα επιστημονικά στελέχη του να συμμετάσχουν εφόσον αυτό επιτευχθεί από τεχνοκρατικής πλευράς, θα αποτελέσει ευκαιρία αναβάθμισης των συμβουλευτικών υπηρεσιών που ήδη παρέχει.

Η πολιτεία οφείλει να επιλύσει διάφορα τεχνικά ζητήματα που τυχόν προκύψουν, με σκοπό τη δημιουργία ευέλικτων συμβουλευτικών σχημάτων από πραγματικά έμπειρους γεωτεχνικούς και οικονομολόγους που θα ενισχύσουν τις αγρότισσες και τους αγρότες της πατρίδας μας.

 

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Στουπής: «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, Ψηφιοποίηση και Συμβουλευτική: Οι τέσσερις άξονες της παραγωγικής ανάταξης»