Η θέση της γυναίκας στην ψηφιακή τεχνολογία – Μεγάλο το κενό μεταξύ των δύο φύλων

-Διαφήμιση-
gaia-sense

η επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες φαίνεται να αποδίδει καλύτερα κατά 63% σε σχέση με τις επιχειρήσεις εκείνες που ανήκουν σε άντρες.

Το μερίδιο των αντρών στην Ευρώπη που εργάζονται σε εταιρείες ή θέσεις σχετικές με τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι 3,1 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο των γυναικών. Επίσης, υπάρχουν τέσσερις φορές περισσότεροι άντρες από τις γυναίκες στην Ευρώπη που έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με αυτές. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα αποτελέσματα της έκθεσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Women in the digital age».

Η έκθεση μελέτησε στοιχεία και από τα 28 κράτη-μέλη και κατέληξε στο συμπέρασμα πως παρά την αυξανόμενη δημιουργία τεχνολογιών τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο και σε άλλους τομείς, οι γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν μικρό μερίδιο στις θέσεις που δημιουργούνται. Ωστόσο, τονίζεται ότι, αν ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία αυξανόταν, τότε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 16 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τονίζοντας πως εκείνες που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες είναι πιθανότερο να είναι επιτυχημένες σε σχέση με εκείνες που ιδρύονται από άντρες. Επίσης, η επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες φαίνεται να αποδίδει καλύτερα κατά 63% σε σχέση με τις επιχειρήσεις εκείνες που ανήκουν σε άντρες. Παρά τα παραπάνω στοιχεία, το ποσοστό των γυναικών που έχουν ιδρύσει νεοφυείς επιχειρήσεις βρίσκεται στο 14,8% στην Ευρώπη.

Δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή τεχνολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας η Mariya Gabriel, επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, περιέγραψε δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της που θα διευκολύνει την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε τρεις κύριους τομείς: Αντιμετώπιση των στερεοτύπων, προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης, υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, η επίτροπος εγκαινίασε τη βάση δεδομένων «European Network for Women in Digital», στην οποία οι γυναίκες μπορούν να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στον ψηφιακό τομέα. Επίσης, από τις 6 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκηρύξει, για γυναίκες από όλα τα κράτη-μέλη, τον νέο γύρο αιτήσεων για τα ευρωπαϊκά βραβεία γυναικών που καινοτομούν, στα οποία το 2018 η πρώτη και η δεύτερη θέση δόθηκε σε γυναίκες που καινοτομούν στον τομέα της γεωργίας.

-Διαφήμιση-