Τι δίνουν οι κρατικές ενισχύσεις για ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου ανά καλλιέργεια

Τι δίνουν οι κρατικές ενισχύσεις για ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου ανά καλλιέργεια
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τις λεπτομέρειες για τις φετινές Κρατικές Οικονομικών Ενισχύσεων για ανασύσταση (μερική ή ολική) του φυτικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την απόφαση η ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου όσον αφορά τα ελαιόδεντρα, τα εσπεριδοειδή, τις συκιές, τις φιστικιές και την μαστίχα μπορεί να φτάσει μέχρι και 22 ευρώ ανά δέντρο

Επιπλέον για τα αμπέλια και τα ακτινίδια η ενίσχυση για την ανασύσταση μπορεί να ανέλθει έως 1.250 ευρώ το στρέμμα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

Όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου) όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Α. Οι ζημιές προκαλούνται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δύνανται να εξομοιωθούν με θεομηνίες, βάσει επίσημων μετεωρολογικών στοιχείων. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές.

Σε ότι αφορά τις ασθένειες – προσβολές, αυτές ενισχύονται όταν αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

B. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Γ. Το σύνολο της φυτικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου, είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Οι κρατικές ενισχύσεις, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου:

  1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
  2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
  3. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.

Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται εφάπαξ, εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής:

  1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).
  2. Απώλεια παραγωγής.
  3. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο, από τον Κανονισμό, αίτιο).

Ανώτατα ποσά ενισχύσεων

Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α..

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress