Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του λαθρεμπορίου άγριων ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του λαθρεμπορίου άγριων ζώων

Την ώρα που το οικοσύστημα του πλανήτη, απειλείται σοβαρά από το λαθρεμπόριο άγριων ζώων, οι ευρωβουλευτές συζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βάση την έκθεση της αγγλίδας ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων Κάθριν Μπίρντερ.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο το λαθρεμπόριο άγριων ζώων, όσο και η ζήτηση των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Επιπλέον, ο μικρός κίνδυνος εντοπισμού σε συνδυασμό με τις υψηλές αμοιβές, οδηγούν όλο και περισσότερες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να ασχολούνται με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό προορισμό για τα προϊόντα που προέρχονται από άγρια ζώα, αλλά και σταυροδρόμι για τη διακίνησε προς άλλες περιοχές.

Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης από την επιτροπή Περιβάλλοντος η κ. Μπίρντερ, τόνισε ότι «είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αντιμετωπίσουν αυτό το οργανωμένο και καταστροφικό έγκλημα, που αποσταθεροποιεί τόσα πολλά μέρη του κόσμο» και προσέθεσε ότι «το σχέδιο δράσης πρέπει να αποτρέπει το λαθρεμπόριο και να καταπολεμά τις ρίζες του προβλήματος. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή και την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων».

Ανάμεσα σε άλλα, η έκθεση ζητάει από τα κράτη μέλη να «παρέχουν διαρκώς στην Europol πληροφορίες και δεδομένα επί του θέματος. Παράλληλα, «προτρέπει την Europol να εξετάσει τα εγκλήματα εις βάρος άγριων ειδών στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής αξιολόγησης απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA)», «ζητεί την ίδρυση ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών εντός της Europol, διεθνικής ισχύος και ευθύνης, η οποία θα διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να διευκολυνθούν η κεντρική πληροφόρηση και ανάλυση, αλλά και ο συντονισμός των ερευνών και των στρατηγικών επιβολής του νόμου.

Τέλος, στην έκθεση επισημαίνεται η σχέση μεταξύ του εγκλήματος εις βάρος άγριων ειδών και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ