Το πακέτο των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας ΚΑΠ για τους νέους αγρότες

Η ηλικιακή ανανέωση στη γεωργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της νέας ΚΑΠ, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο προεδρείο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Αγροτών (Ceja). Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υποχρεωτικών, αλλά και εθελοντικών μέτρων που προτείνει, η Κομισιόν επιδιώκει τη στήριξη των νέων, ώστε να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση των γενεών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, τουλάχιστον το 2% των άμεσων ενισχύσεων προτείνεται να δοθεί για την ηλικιακή ανανέωση, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της προηγούμενης περιόδου. Το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί είτε υπό τη μορφή συμπληρωματικής εισοδηματικής ενίσχυσης από τον Πυλώνα Ι είτε ή και μέσω των κατ’ αποκοπή επιδοτήσεων εγκατάστασης από τα κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική καινοτομία, η οποία τίθεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών, εάν θα την αξιοποιήσουν ή θα τη χάσουν

σχολίασε ο κ. Χόγκαν, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι αποτελεί επιλογή των κρατών-μελών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτήν τη στήριξη, προσαρμόζοντάς τη στις εθνικές τους ανάγκες. Στην ίδια κατεύθυνση και το εθνικό απόθεμα θα χρησιμοποιηθεί, κατά προτεραιότητα, σε νέους αγρότες και νεοεισερχόμενους.

Έμφαση στις συνεργασίες

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, αλλά και συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών γενεών γεωργών, παρέχοντας κίνητρα και διευκολύνσεις για τη μεταβίβαση εκμετάλλευσης και την απόκτηση γης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούν να υποστηρίξουν καινοτόμους εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προώθηση αυτής της διασύνδεσης μεταξύ των γενεών.

Και στο Erasmus οι νέοι γεωργοί

Ταυτόχρονα, οι νέοι αγρότες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υποστήριξη επενδύσεων, καθώς και τη μεταφορά γνώσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του EIP-Agri, μέσω της χρηματοδότησης των Leader, καθώς και άλλων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης. Αξιοποιώντας ένα μερίδιο της χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ, θα δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προωθούν τη διακρατική εκπαιδευτική κινητικότητα που παρέχεται από τον κανονισμό Erasmus. Συμπληρωματικά, θα παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη του κεφαλαίου κίνησης, κάτι που θεωρείται κρίσιμο κατά το ξεκίνημα ενός νέου.


Νέο πρόγραμμα δανειοδότησης από την ΕΤΕπ

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία της Κομισιόν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, που προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους νέους γεωργούς. Ο συνολικός σχεδιασμός συνίσταται σε δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτείται πλήρως από την ΕΤΕπ, για νέους γεωργούς και βιοοικονομία. «Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πράξεις χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής γεωργίας από την ΕΤΕπ που, σε πραγματικούς όρους, θα σημαίνει δανειακή διευκόλυνση που δίνει προτεραιότητα στους νέους αγρότες, με μεγαλύτερη διάρκεια έως και τα 15 έτη και χαμηλότερο επιτόκιο από αυτά που ισχύουν στην αγορά», σχολίασε ο κ. Χόγκαν.