Το πρόγραμμα “Κοπέρνικος” στην υπηρεσία του αγροτικού τομέα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το πρόγραμμα
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής παρατήρησης της γης «Κοπέρνικος», καταγράφεται η συνεισφορά του στη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων προς όφελος διάφορων τομέων όπως ο αγροτικός. Η μεγάλη, αυτή, συλλογή δεδομένων επέτρεψε στην υπηρεσία του Κοπέρνικος να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου τη συνοπτική παρουσίαση του κλίματος, μια σύνοψη των κλιματικών δεικτών το 2017, στην Ευρώπη.

Τα δορυφορικά δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα τροφοδοτούνται από υπερσύγχρονα συστήματα και μοντέλα υπολογιστών για την παροχή επικαιροποιημένων χαρτών, γραφημάτων, προβλέψεων και πολλών άλλων υλικών που κατευθύνονται σε τομείς όπως η γεωργία για την καλύτερη χρήση των συστημάτων ευφυούς γεωργίας στο χωράφι.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Το 2017, στην Ευρώπη καταγράφηκαν θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 0,8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 1981-2010. Επίσης, η ετήσια θερμοκρασία εδάφους και ωκεανών παγκοσμίως αυξήθηκε κατά μέσο όρο 0,07°C (0,13°F) ανά δεκαετία από το 1880. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ευρώπης καταγράφηκε μεγάλη ξηρασία, με πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις και μειωμένα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος.

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη ορισμένων βασικών κλιματικών μεταβλητών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των παγκόσμιων και περιφερειακών τάσεων, αλλά και την κατανόηση της κατάστασης του πλανήτη μας.

Μέσω των δωρεάν, αξιόπιστων και ενημερωμένων περιβαλλοντικών πληροφοριών που προσφέρει ο «Κοπέρνικος», μπορεί να συμβάλλει στη λειτουργία των συστημάτων ευφυούς γεωργίας που συλλέγουν τα δεδομένα αυτά για την καλλιέργεια προϊόντων με ακρίβεια. Συνεπώς, οι υπηρεσίες του δορυφόρου παρέχουν στους φορείς χάραξης πολιτικής, στη βιομηχανία και στους πολίτες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές πληροφορίες ώστε να συνεργαστούν για ένα βιώσιμο μέλλον.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress