Το συνεταιριστικό κίνημα γύρισε σελίδα!

Ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στο καινούργιο

Το συνεταιριστικό κίνημα γύρισε σελίδα!
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το σύνολο των συνεταιρισμένων αγροτών, πλην μόνο κάποιων βολεμένων κυκλωμάτων που είναι δεμένα με την απαξιωμένη και παραπαίουσα ΠΑΣΕΓΕΣ, απαιτεί ανανέωση με νέες δομές, ζητά νέους ανθρώπους και νέους συνεταιριστικούς προσανατολισμούς. Το υπάρχον πέθανε. Η ζωή μας με αυτή την αυτόνομη μορφή δημιουργείται μία και μοναδική φορά, δεν πρέπει να τη σέρνουμε από ‘δω και από ‘κει, φοβούμενοι το νέο και απαξιώνοντάς την. 

Ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στο νέο, η ικανότητα να διακρίνουμε τις απαξιωμένες μορφές των δήθεν, η ικανότητα να πούμε το μεγάλο ΝΑΙ σήμερα. Είναι κρίμα ορισμένες, έστω περιορισμένες, δυνάμεις να μείνουν εξαρτημένες από το χθες. Γιατί το χθες δεν έχει σχέση με λέοντες, αλλά με χαμαιλέοντες. Δεν έχει σχέση με νέο, αλλά με παλιατζούρα που παρουσιάζεται ως «Δεσποινίς ετών 39» και κάνει παρεμβάσεις δείχνοντας τα «δόντια της». Είναι καθαρό, ότι εμείς δεν περιμένουμε. 

Εάν κάποιοι θέλουν αλλά δεν προλάβουν να καβαλήσουν στη ράχη του αλόγου, μπορούν να πιαστούν από την ουρά του. Σε όσους δεν θέλουν, σε κάποιες «παλιές καραβάνες», που επανέρχονται στην ιδέα της «νέας ΠΑΣΕΓΕΣ» ή στη διατήρηση της Παλαιάς, ευχόμαστε καλό ταξίδι. 

Το Νέο γεννήθηκε, σήμερα κατατίθεται το καταστατικό και παίρνει σάρκα και οστά. Τα ιδρυτικά μέλη είναι 70 συνεταιριστικές οργανώσεις, που η γεωγραφική κατανομή τους περιλαμβάνει όλη τη χώρα. Καλύπτει γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και όλους τους προϊοντικούς τομείς. Στόχος μας, μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης, να μην υπάρξει κανένας συνεταιρισμός που να μην ενταχθεί σε αυτόν. Είναι δύσκολος στόχος. Πρέπει να γίνει άνοιγμα και συζήτηση με όλους τους συνεταιρισμούς. Να φωτίσουμε τις μεγάλες στρεβλώσεις στην ιστορία των παλαιών σχημάτων, που οδήγησαν στην απαξίωσή τους και τις αιτίες που τις γέννησαν. Να παρουσιάσουμε τα δομικά χαρακτηριστικά του Νέου Φορέα και τον προβληματισμό μας για το πώς οι μηχανισμοί του θα μείνουν μακριά από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Είναι σίγουρο ότι στη δράση του Νέου Φορέα θα παρουσιαστούν αντιφάσεις, και καλώς να παρουσιαστούν. Μια διαφορά που, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται μη ουσιαστική, εξελίσσεται συχνά σε ουσιαστική, γίνεται αντίθεση, γεννάει αντιπαράθεση των αντιθέτων, αλλά με τη λύση της αντίφασης -και μόνο έτσι- επέρχεται το ποιοτικό άλμα. Πρέπει, όμως, να μην απλοποιούμε τα πράγματα. Από το πέρασμα σε μια νέα ποιότητα προκύπτει η άρνηση της παλαιάς ποιότητας, αλλά δεν συντελείται ολοκληρωτική καταστροφή της. Διατηρείται το θετικό περιεχόμενο του παλαιού και αναπτύσσεται στο νέο και γι’ αυτό η νέα ποιότητα είναι πιο πλούσια από την παλαιά. Οδηγεί από το απλούστερο στο πιο πλούσιο και σύνθετο, όχι όμως ως ευθεία γραμμή, αλλά σαν μια ανοδική σπείρα. Με λίγα λόγια, δεν τελειώνουμε, μόλις αρχίζουμε. Εμείς είμαστε το υποκείμενο του νέου, εμείς το δημιουργούμε, με αυτογνωσία, εμπειρία και στοχευμένες επιλογές.

Υπερασπιζόμαστε τον συνεταιριστικό θεσμό, συσπειρώνουμε γύρω του όλους τους παραγωγούς, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα και τη διαβίωση των αγροτών. Ενισχύουμε τη δομή και την οργάνωση των παραγωγών, σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού σε μια αγορά που συχνά λειτουργεί (εντός και εκτός χώρας) με αθέμιτους όρους. Διαμορφώνουμε ισχυρές συμμαχίες και αξιοποιούμε μέσα και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ο νέος φορέας παίρνει σάρκα και οστά
Τάκης Πεβερέτος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

Δίνουμε προτεραιότητα στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων για την ανάπτυξη δράσεων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ξεκινώντας από τα γεωργικά εφόδια και φτάνοντας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων με συμπληρωματικές επενδυτικές δράσεις τους. Συμβάλλουμε στην εκπαίδευση και την ενημέρωση των αγροτών, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον συνεταιριστικό θεσμό. 

Παρακολουθούμε στενά τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και διαμορφώνουμε συλλογικά, περιφερειακά και εθνικά θέσεις και προτάσεις προς όφελος των αγροτών που παράγουν για την οικονομία και την κοινωνία. Αναπτύσσουμε συνέργειες και συμμαχίες με άλλους αντιπροσωπευτικούς φορείς του αγροδιατροφικού κλάδου (βιομηχανία, καταναλωτές) αλλά και με φορείς συναφών οικονομικών κλάδων (τουρισμός). Αξιοποιούμε επιχειρηματικά εργαλεία για την ανάκαμψη και την αυτοδύναμη επιχειρηματική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Σχεδιάζουμε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων σε θέματα παρακολούθησης της αγοράς, έρευνας και καινοτομίας, χρηματοοικονομικής και επενδυτικής πολιτικής, αλλά και σε ζητήματα επικοινωνίας.

Γνωρίζουμε τον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας και της πληροφορίας και την μεγάλη σημασία τους στην παραγωγή, το εμπόριο και τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας βρίσκονται μπροστά σε μία μεγάλη ευκαιρία και μία μεγάλη ευθύνη: Να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις και να δείξουν τον δρόμο για το πώς μπορούν να απαντηθούν αποτελεσματικά οι μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις στην ελληνική γεωργία, στον αγροδιατροφικό τομέα. Αποτελεί ευθύνη μας να διασφαλίσουμε οφέλη για τους ίδιους τους αγρότες, για την οικονομία και για την κοινωνία συνολικότερα.

Επιλέγουμε την ενίσχυση των τοπικών αγορών. Κατανοούμε την κοινωνική ανάγκη και το αίτημα των παραγωγών και των καταναλωτών για τη διάθεση υγιεινών τροφίμων σε προσιτές τιμές, για την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτά, για τη γεωργική παραγωγή με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, για τη διέξοδο των αγροτών σε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, για τη διατροφική αυτάρκεια της κοινωνίας. Στηρίζουμε την απευθείας διάθεση στους καταναλωτές τροφίμων που οι ίδιοι οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους παράγουν, με τρόπο που αποκλείει κάθε μεσάζοντα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Επιλέγουμε την ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών συνεταιρισμών που συνιστά κρίσιμο όρο για την επιχειρηματική τους επιβίωση. Συντονίζουμε τις ενέργειές τους για την αξιοποίηση κινήτρων δημιουργίας συνεταιριστικών-κοινοπρακτικών σχημάτων, υποδομών συγκέντρωσης της προσφοράς (κέντρα διανομής και logistics), για τη διευκόλυνση διείσδυσης σε κρίσιμες αγορές, για τη διαμόρφωση επιθετικής πολιτικής στην προβολή και την προώθηση γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό, αλλά και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα νέα εργαλεία εγγυοδοσίας και διαχείρισης κινδύνων. 

  • Παναγιώτης Πεβερέτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
-Διαφήμιση-