Το βαμβάκι βάζει υποψηφιότητα ένταξης στις καλλιέργειες εφαρμογής του «κομφούζιου» μέσω του ΠΑΑ

Η BASF ολοκληρώνει την εξαγορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την Bayer
Σήμερα, η BASF ολοκλήρωσε την εξαγορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πάγιων στοιχείων από την Bayer, η οποία περιλαμβάνει και σπόρους μεγάλης καλλιέργειας όπως το βαμβάκι.
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται – σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά – να προκηρύξει εντός του έτους τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και της νεκταρινιάς. 

Ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το ΓΠΑ (για την ανάθεση της σχετικής μελέτης που πρέπει να προηγηθεί) την οποία υπογράφει ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασίμης στις επιλέξιμες – προς ένταξη στο μέτρο 10.1.8 – μπορούν να είναι και άλλες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι.

Σημειώνεται ότι στο μέτρο 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 περιλαμβάνεται η δράση «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο- λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», η οποία εξυπηρετεί την προτεραιότητα της Ένωσης για αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η δράση αφορά την εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της Καρπόκαψας, της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη, με στόχο τον μετριασμό της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργείται εντατικά η Ροδακινιά, η Βερικοκιά και η Νεκταρινιά, από χημικά εντομοκτόνα.

Η δράση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και για το λόγο αυτό η εφαρμογή της έχει περιοριστεί πιλοτικά στα είδη Ροδακινιά, η Βερικοκιά και η Νεκταρινιά προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της.

Στο πλαίσιο τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) έχει προταθεί από φορείς του γεωργικού τομέα η ένταξη νέων επιλέξιμων καλλιεργειών στη δράση του μέτρου, εφόσον αυτό αιτιολογηθεί επαρκώς και εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαραίτητη μελέτη, η οποία θα αναγνωρίσει και θα ορίσει την απώλεια εισοδήματος ή/και πρόσθετου κόστους.

Με το 2990/35129/22-3-2016 έγγραφο το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έχει ενημερώσει ότι η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης σύμφωνα με τις Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, μπορεί να εφαρμοστεί εθελοντικά σε πλήθος καλλιεργειών (αμπέλι, βερικοκιά, μηλιά, δαμασκηνιά, κυδωνιά, ροδακινιά, βαμβάκι, αχλαδιά, λεμονιά, μανταρινιά). Προκείμενου να διευρυνθούν οι επιλέξιμες καλλιέργειες της δράσης «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο-λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» θα πρέπει να προσδιοριστεί, από ανεξάρτητο μελετητή, το ύψος ενίσχυσης για κάθε νέα καλλιέργεια που πρόκειται να ενταχθεί στη δράση. Οι καλλιέργειες για τις οποίες υπάρχει πρόταση ένταξης τους στη δράση «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρο-λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» συμπεριλαμβανομένων των εχθρών για τις οποίες απαιτείται να υπολογιστούν τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι οι ακόλουθες: ­

  • αμπέλι (ευδεμίδα) ­
  • μηλιά (καρπόκαψα) ­
  • δαμασκηνιά (καρπόκαψα) ­
  • κυδωνιά (καρπόκαψα, κόσσος, σέζια) ­
  • βαμβάκι (ρόδινο σκουλήκι) ­
  • αχλαδιά (καρπόκαψα, φυλλοδέτης, κόσσος, ζευζέρα, σέζια)
  • λεμονιά και μανταρινιά (ανθοτρήτης).

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχετικό έγγραφο

-Διαφήμιση-