ΤΟΕΒ Νιγρίτας: «Πολύ μεγάλες οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, να εφαρμοστεί η ογκοχρέωση»

Σε παρέμβασή του στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, Δημήτρης Χύτας, τοποθετήθηκε στο ζήτημα της ανασυγκρότησης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόσφατη μελέτη της διαΝΕΟσις για τους ΟΕΒ έχει αρκετά χρήσιμα στοιχεία, ωστόσο σε ορισμένα ζητήματα οι εκτιμήσεις της απέχουν από τα πραγματικά δεδομένα.

«Οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές που αναφέρει η μελέτη, έστω και υπό την αίρεση ότι τα στοιχεία προέρχονται από περιορισμένο αριθμό ΤΟΕΒ. Στον δικό μας Οργανισμό το ηλεκτρικό ρεύμα αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνολικών δαπανών μας και αυτό φαίνεται από τα τιμολόγια που έχουμε στη διάθεσή μας». Ο κ. Χύτας επεσήμανε επίσης ότι η πρόταση συγχώνευσης των μικρών και ασύμφορων ΤΟΕΒ σε μεγαλύτερα συλλογικά δίκτυα άρδευσης δεν είναι εφικτή σε πολλές περιπτώσεις: «Υπάρχουν Οργανισμοί με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες», μας είπε.

Σε ερώτημά μας εάν συμφωνεί με το μέτρο της ογκοχρέωσης, ο ίδιος είπε ότι «είμαστε σε διαδικασία τοποθέτησης υδρομέτρων. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι δίκαιο και θα δείτε ότι οι αγρότες θα κάνουν μεγαλύτερη οικονομία, όταν εφαρμοστεί».